Уважаеми родители и ученици, съобщаваме Ви, че в периода 5.09 - 11.09.2022 г. може да посетите "Алея на книгата" на бул. "Витоша", за да се запознаете с актуалните заглавия на книжния пазар.

        Уважаеми родители, съобщаваме Ви, че родителските срещи на новосформираните паралелки ще се проведат, както следва:

Подготвителна група на  07.септември от 17:00 часа в залата на 4.етаж

1.а и 1.б клас на  07.септември от 18:00 часа в залата на 4.етаж

1.в клас на  08.септември от 17:00 часа в залата на 4.етаж

5.а и 5.б клас на  08.септември от 18:00 часа в залата на 4.етаж

5.в на12.септември от 17:00 часа в залата на 4.етаж

8.а на 12.септември от 18:00 часа в залата на 4.етаж

   

Резултати от 4. Класиране на учениците в 8.клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класирани кандидати:

Вх.номер

Инициали

Състезателен бал

1.

2123/30.08.22 г.

ККС

310,5

2.

2065/08.08.22 г.

ГГБ

234,5

3.

2067/08.08.22 г.

ККМ

213

4.

2136/01.09.22 г.

МСВ

199

5.

2060/04.08.22 г.

АИИ

152

 

Некласирани кандидати:

Вх.номер

Инициали

Състезателен бал

1.

2068/09.08.22 г.

РЕТ

30

 

Срокът за записване на класираните кандидати 8:30 часа на 05.09.22 г. до 16:30 на 07.09.22 г.

Свободни места за ученици към 01.09.2022 г.

Подготвителна група(полудневно обучение)- 7 места

1.клас – 5 места

2.клас- 1 място

3.клас- 4 места

4. клас- 0 места

5.клас – 6 места

6.клас - 2 места

7.клас – 1 място

8.клас – 5 места

9.клас - 2 места

10.клас - 2 места

11.клас- 5 места

12.клас-0 места


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."