На 21 март 2019 г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща в сградат на 26. СУ.

От месец март бе възстановено издаването на училищен вестник към 26. СУ "Йордан Йовков".

 
-

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."