Откриване  на новата 2017/2018 учебна  година: 15.09.2017г. от 10.00 часа.  Учениците  да се явят със задължтелните униформи на 26 СУ.

Униформите  за учениците са доставени в  училище. Може да се получават всеки ден от 8.30 до 16.00 часа от домакина на училището в малкия физкултурен салон.

ГРАФИК на септемврийска поправителна сесия –2016/2017 г.
самостоятелна форма на обучение  

График на родителските срещи:

07.09.2017г. - Подготвителна група от 17.00 часа.

07.09.2017г. - Първи клас от 18.00 часа.

11.09.2017г. - Пети клас от 18.00 часа.

12.09.2017г. - Осми калс  от 18.00 часа.

12.09.2017г. - Девети клас от 18.00 часа.

 

 

          
Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."