Училищен план-прием за учебната 2023/2024 г.

Календар на мероприятията за Седмица на Земята (18.04-22.04.2023 г.)

в 26 СУ “Йордан Йовков“

18. и 19. април – Информационна кампания

                             Попълване на анкети за знания по екология „Моят въглероден отпечатък“

20.април – Среща с Дойчин Боянов (алпинист, преподавател в НСА, почетен гражданин на София) на учениците от 5.а, 6.а и 6.б клас и разговор за планината Витоша, за туристическите маршрути и опазването на природното й богатство

21.април – Откриване на изложба „Нашата планета Земя“

22.април – Семеен празник в училищния двор за почистване и облагородяване на дворното пространство – включване в инициативата на Софийския ученически комитет и на Столична община „С мисъл за бъдещето“

 

Поход на клуб "Робинзон" до Боянския водопад!

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."