График за четвърто класиране - прием след 7 и 8 клас:
След седми клас:
Подаване на документи - от 9,30 ч. на 24.07.2017 до 17,00 ч. на 01.09.2017
Обявяване на класирането - 04.09.2017
След осми клас:
Подаване на документи - от 9,30 ч. на 24.07.2017 до 17,00 ч. на 01.09.2017
Обявяване на класирането - 04.09.2017

Списък на приетите ученици в първи клас след второ класиране - Заповед № 439/13.6.2017г.

   На 13 юни 2017г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща на новият първи клас.

След първо класиране на кандидатите за първи клас 26. СУ "Йордан Йовков" обявява ТРИ свободни места.

       Желаещите да кандидатстват трябва да подадат заявление за участие във второ класиране,  В Т.Ч. ТЕЗИ, КОИТО ВЕЧЕ СА УЧАСТВАЛИ В ПЪРВОТО.

       Кандидатстващите за първи път задължително трябва да приложат удостоверение за  настоящ адрес , както и други документи, които доказват декларираните обстоятелства. Участвалите в първо класиране не представят наново вече приложените документи, но мгат да представят нови, ако има промяна в обстоятелствата.

       Заявления и документи към тях се приемат в срок от 9. до 12. юни 2017г. от 8,30 до 16,30 часа в деловодството на училището.

Заповед № 411/29.5.2017г.   за определяне на  критерии за прием в подготвителна група на ученици.

Списък на приетите деца в групата за предучилищна подготовка - Заповед № 424/02.6.2017г. 

Класиране на кандидатите за прием в първи клас.

Списък на приетите ученици в първи клас  - Заповед № 426/02.6.2017г. 

 На 14.06.2014г. (сряда) от 8.30 до 17.30 часа ще се правят заявки за униформено облекло на първокласниците. Заплащането е в пълен размер на място - малък физкултурен салон. Цените са обявни на информационното табло  във входното фоайе на училището.

          
Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."