Свободни места за паралелка "Софтуерни и хардуерни науки" - 3 бр.

График на дейностите за 4-класиране

 

Свободни места за ученици

към 14.07.2022 г.

     

   


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."