Финансови документи

Бюджет 2018- изпълнение към 31.12.2018 г. (подготвителна група)

Бюджет 2018 - изпълнение към 31.12.2018 г. (училище)

Бюджет 2018 - изпълнение към 31.12.2018 г.. (ресурсно подпомагане)

Бюджет 2018- изпълнение към 31.12.2018 г. (други дейности)

Бюджет 2018 - изпълнение към 31.12.2018 г. (спорт)

  

Бюджет 2018

Бюджет 2018- изпълнение към 31.03.2018 г. (подготвителна група)

Бюджет 2018 - изпълнение към 31.03.2018 г. (училище)

Бюджет 2018 - изпълнение към 31.03.2018 г.. (ресурсно подпомагане)

 

Бюджет 2016

Бюджет 2016 - изпълнение към 30.09.2016 г.

Бюджет 2016 - изпълнение към 31.12.2016 г. (училище)

Бюджет 2016 - изпълнение към 31.12.2016 г. (подготвителна група)

Бюджет 2017 - изпълнение към 31.03.2017 г. (училище)

Бюджет 2017 - изпълнение към 31.03.2017г. (подготвителна група)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.06.2017г. (подготвителна група)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.06.2017 г. (училище)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.06.2017 г. (ресурсно подпомагане)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.09.2017г. (подготвителна група)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.09.2017 г. (училище)

Бюджет 2017 - изпълнение към 30.09.2017 г. (ресурсно подпомагане)