За контакти:
София 1619, кв. "Княжево”, ул. "Кореняците” №40,
телефони: 8573023, 8570129, тел/факс: +35928573023;
coy26@abv.bg
info-2202026@edu.mon.bg

За връзка с училищното настоятелство:
nastoyatelstvo@26coy.net

Транспорт ТМ5 - спирка "Райска градина”,
автобус 59, 107 - спирка "Арбанаси”

Тук можете да изпратите запитване до администрацията на училището:
coy26@abv.bg