Прием за 2022 / 2023 учебна година

Прием в пети клас

Прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас):

На основание чл. 44, ал. (1) от Наредба №10 / 1.09.2016г, във връзка с осъществяването на училищен план - прием за 2022/ 2023 учебна година е утвърден следния план - прием:

  • Пети клас - до запълване на свободните места за 3 паралелки по 26 ученици от 16.06.2022 г. до 14.09.2023г.

Обучението се извършва, съобразно училищния учебен план.

В пети клас обучението е целодневно, като основните часове са сутрин, а следобедът е посветен на самоподготовка, занимания по интереси и физическа активност.
В 6. и 7.  клас обучението се осъществява едносменно - сутрин.