График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2022/2023 г.

 

Прием за 2022/ 2023 учебна година

Първи клас

Начален етап на основното образование (I – IV клас):

На основание чл. 44, ал. (1) от Наредба №10 / 1.09.2016г, във връзка с осъществяването на училищен план - прием за 2022/ 2023 учебна година е утвърден следния план - прием:

  • Първи клас - 2 паралелки  по 24 ученика. При необходимост ще бъде разкрита трета паралелка от 24 ученика.

Заповед на директора за утвърждаване на училищен план-прием в 26. СУ.

Основните предмети, които се изучават в начален етап, са български език и литература, английски език, математика, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, информационни технологии и физическо възпитание и спорт.

Обучението е целодневно, като сутрин са разположени основните часове, а следобедът е определен за самоподготовка, занимания по интереси и физическа активност.
Обучението по английски език, информационни технологии и физическо възпитание и спорт се провежда от правоспособни учители по тези предмети. Останалите часове се водят от висококвалифицирани и опитни начални учители.

Училището създава  и поддържа стимулираща и подкрепяща образователна среда, насърчаваща развитието на учащите.

 

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на столична община

График на дейностите по приема на ученици в първи клас

Прилежащ район към 26 СУ "Йордан Йовков"

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата