Консултации ученици
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 13,40
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Четвъртък 13,40
Пролетка Николова Български език и литература Вторник 12,50
Даниела Спасова Български език и литература Вторник 13,30
Емилия Вълчева Български език и литература Понеделник 13,30
Илияна Балачева Английски език Вторник 12,40
Петя Младенова Английски език Четвъртък 13,30
В. Гелеменова Английски език понеделник 13,30
Добромира Янева Математика Сряда , Понед. 13,00
Елена Йорданова Математика Четвъртък 13,30
Стефан Томов Информационни технолгии Вторник 13,30
Кунка Йорданова Информационни технолгии Петък 13,30
Ана Тодорова Информационни технолгии, Петък 13,30
Меглена Комарова История и цивилизация Вторник 13,30
Елена Търгова География и икономика Вторник
12,50
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Сряда
10,00
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Понеделник 13,30
Ц. Цонева Музика Четвъртък 13,30
Р. Стефанов Изобразително изкуство Понеделник 13,30
Анжела Цонева Технологии Понеделник 13,30
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Сряда 13,30
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Сряда 13,30
Виолета Коцева Начален учител Вторник 12,35
Аксиния Радичкова Начален учител Сряда 13,30
Деница Антова Начален учител Петък 12,50
Силвия Петрова Начален учител Сряда 12,50
Олга Асенова Начален учител Вторник 12,40
Марияна Якимова Начален учител Сряда 12,40
Кристина Тодорова Начален учител Четвъртък 12,35
Полина Василева Начален учител Сряда 12,40
Галина Илиева Начален учител Вторник 12,50
Нина Димитрова Начален учител Вторник 12,40
Л. Йораднова Начлен учител Четвъртък 12,40