Консултации ученици
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Сряда 13,30
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Понеделник 13,30
Анжела Цонева Туризъм Понеделник 13,30
Генадий Матвеев Педагогически съветник Всеки ден  
Даниела Спасова Български език и литература петък 12,50
Пролетка Николова Български език и литература Понеделник
Сряда
13,30
13,30
Илияна Балачева Английски език Вторник 13,30
Петя Младенова Английски език Понеделник 13,30
В. Гелеменова Английски език Вторник 13,30
Татяна Маламова Испански език    
Спаска Измирлиева Математика Четвъртък 13,30
Елена Йорданова Математика Сряда
13,30
Стефан Томов Информационни технолгии Четвъртък 13,30
Ана Тодорова Информационни технолгии, Понеделник 13,30
Меглена Комарова История и цивилизация Четвъртък 12,50
Елена Търгова География и икономика Петък
12,50
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Сряда
14,20
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Понеделник 13,30
Ц. Цонева Музика Понеделник 11,10
Добринка Котева Изобразително изкуство Понеделник 11,10
Искрена Иванова Труд и техника, информационни технологии Понеделник 11,50
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 12,40
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Понеделник 08,30
Виолета Коцева Начален учител Четвъртък 12,50
Аксиния Радичкова Начален учител Сряда 12,50
Деница Антова Начален учител Понеделник 12,50
Силвия Петрова Начален учител Петък 12,50
Олга Асенова Начален учител Понеделник 12,40
Марияна Якимова Начален учител Четвъртък 12,40
Кристина Тодорова Начален учител Сряда 12,40
Галина Илиева Начален учител Сряда 12,40
Нина Димитрова Начален учител Петък 12,40