Консултации ученици
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 13.40
Вяра Ненчева Икономически дисциплини Петък 13,40
Анжела Цонева Туризъм Четвъртък 13,40
Генадий Матвеев Педагогически съветник Всеки ден  
Даниела Спасова Български език и литература Вторник 13,40
Пролетка Николова Български език и литература Четвъртък
Петък
13,40
12,50
Ивон Каменска Български език и литература, философски дисциплини Вторник 14,30
Илияна Балачева Английски език Сряда 13,40
Катерина Николова Английски език Петък
12,40
Петя Младенова Английски език Вторник 12,00
Татяна Маламова Испански език    
Цвета Кукурешкова Математика Петък 12,40
Елена Йорданова Математика Сряда
13,40
Стефан Томов Информационни технолгии Понеделник 13,30
Ана Тодорова Информационни технолгии, Сряда 12,40
Меглена Комарова История и цивилизация Вторник 12,40
Елена Константинова География и икономика Понеделник
13,30
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Вторник
13,40
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Сряда 13,40
Любомира Тодорова Музика Вторник 13,30
Татяна Георгиева Изобразително изкуство Сряда 08,30
Искрена Иванова Труд и техника, информационни технологии Понеделник 11,50
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 11,10
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Петък 10,20
Светлана Радева Туризъм, икономика Вторник 13,40
Виолета Коцева Начален учител Понеделник 12,40
Аксиния Радичкова Начален учител Петък 12,50
Деница Антова Начален учител Вторник 13,30
Силвия Петрова Начален учител Петък 12,40
Марияна Якимова Начален учител Сряда 12,40
Кристина Тодорова Начален учител Петък 12,40
Галина Илиева Начален учител Вторник 13,00
Нина Димитрова Начален учител Понеделник 12,50