Консултации ученици
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 17.00
Вяра Ненчева Икономически дисциплини Вторник 11.00
Анжела Цонева Технологии Понеделник 10,00
Генадий Матвеев Педагогически съветник Всеки ден  
Даниела Спасова Български език и литература Сряда
12,40
Пролетка Николова Български език и литература Сряда
Четвъртък
11,10
12,40
Ивон Каменска Български език и литература, философски дисциплини Понеделник
Сряда
10,00
14,00
Илияна Балачева Английски език Четвъртък 12,35
Катерина Николова Английски език Четвъртък
12,40
Петя Младенова Английски език Вторник 12,00
Татяна Маламова Испански език    
Теодора Богданова Математика Четвъртък
Петък
13,30
11,10
Елена Йорданова Математика Сряда
Четвъртък
10,20
13,30
Стефан Томов Информационни технолгии Вторник 11,00
Кристияна Тенева Информационни технолгии, математика Понеделник
Сряда
12,40
13,30
Меглена Комарова История и цивилизация Четвъртък
Петък
16,10
10,20
Елена Константинова География и икономика Понеделник
Вторник
11,10
16,10
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Сряда
Петък
10,00
13,30
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Четвъртък
Петък
11,55
13,30
Любомира Тодорова Музика Вторник 13,30
Татяна Георгиева Изобразително изкуство Сряда 08,30
Искрена Иванова Труд и техника, информационни технологии Понедлник 13,30
Пенка Петрова Физическо възпитание и спорт Вторник 10,00
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 17,00
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Сряда 13,30
Светлана Радева Икономически дисциплини Вторник 12,00
Виолета Коцева Начален учител Вторник 12,40
Аксиния Радичкова Начален учител Четвъртък 12,40
Деница Антова Начален учител Петък 12,40
Силвия Петрова Начален учител Петък 12,40
Марияна Якимова Начален учител Четвъртък 12,40
Кристина Тодорова Начален учител Четвъртък 12,40
Галина Илиева Начален учител Понеделник 12,40
Нина Димитрова Начален учител Четвъртък 12,40