Прием за 2023/ 2024учебна година

Прием след 7. клас  - профил Софтуерни и хардуерни науки - английски език

 

През 2023/2024 учебна година 26. СУ „Йордан Йовков” ще приема ученици в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език.

Условия за приемане:

                - успешно завършен 7. клас и издадено свидетелство за основно образование;

                - участие в официалния държавен план-прием в 8. клас за учебната 2023/2024 г.;

        Балообразуващи предмети: 2 х оценката от изпита по български език и литература + 2 х оценката от изпита по математика + оценката от свидетелството за основно образование по първи чужд език + оценката от свидетелството по информационни технологии.

   Дейности по приема на учениците след 7 клас