Прием за 2018/ 2019учебна година

Прием след 7. клас  - профил Предприемачески

 

През 2018/2019 учебна година 26. СУ „Йордан Йовков” ще приема ученици в паралелка с профил „Предприемачески” с интензивно изучаване на английски език.

Условия за приемане:

                - успешно завършен 7. клас и издадено свидетелство за основно образование;

                - участие в официалния държавен план-прием в 8. клас за учебната 2018/2019 г.;

        Балообразуващи предмети: 2 х оценката от изпита по български език и литература + 2 х оценката от изпита по математика + оценката от свидетелството за основно образование по първи чужд език + оценката от свидетелството по география и икономика.

        Профилиращи предмети за профил «Предприемачески»: 1. Предприемачество. 2. Информационни технологии. 3. Английски език.

        В хода на обучението си учениците:

                - в 8. клас ще изучават интензивно английски език – 18 часа седмично;

                - от 9. клас ще започне работа и по другите профилиращи предмети, като основната цел ще бъде да се формират икономическа култура, управленски умения, компетентности и модели на поведение в областта на предприемачеството;

                - от 9. клас като втори чужд език ще се изучава руски език.

Обучението по предмета «Предприемачество» ще бъде осъществено в четири модула: Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“, „Управление на предприемаческата дейност“.

 

ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
И ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД СЕДМИ КЛАС