Новини  

Уважаеми родители, ученици и колеги,

 

          Изминаха две седмици от обявяването на извънредно положение в България във връзка с борбата за ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19. Втора седмица училището ни провежда учебни занимания дистанционно. За кратко време успяхме да реорганизираме работата си така, че да не прекъсваме образователната активност на учениците. Всички работихме в условията на високо напрежение и стрес поради кратките срокове за преструктуриране, липсата на методика за дистанционно обучение, трудно съгласуване на заетостта на учители и родители, както и поради ограничени технологични ресурси – претоварена интернет мрежа, постоянно блокиращи електронни платформи, липса на подходящи устройства или свързаност на някои ученици. Ежедневно се изправяхме пред редица трудности, които успяхме да преодолеем. Благодаря на всички за отдадеността, за толерантността и сътрудничеството! Трябва да сме удовлетворени от постигнатото: учебната работа не спря нито за ден. Заниманията се провеждат ежедневно, съгласно седмичното разписание. И макар че дистанционното обучение не може да замени истинското, живо общуване между нас, ние продължаваме. При това организирано и съгласувано. Можем с право да се гордеем с това!

          Вече за всички е ясно, че извънредното положение ще продължи поне до 12. април. Това изисква от нас да продължим, като на основата на досегашния опит се опитаме да оптимизираме работата. Училищната комисия за работа в условията на извънредно положение след анализ на постигнатото направи и някои предложения. Във връзка с това и като имаме предвид препоръките на министъра на образованието и науката, ви информираме за следното:

          1. Училището има електронна платформа – „Школо“, в която всички учители, родители и ученици трябва да се регистрират. Тя може да се използва, както за улесняване на връзката помежду ни, така и за учебната работа. В платформата могат да бъдат качвани материали, да се поставят задачи, а учениците да изпращат домашните си работи. В „Школо“ обаче към този момент не могат да се осъществяват т.нар. синхронни дейности, т.е. не може да се установява връзка в реално време. В момента екипът на платформата работи усилено за създаване на виртуална класна стая и се надяваме скоро да можем да се възползваме от тази възможност. От новата учебна година „Школо“ ще бъде използвана от училището и като електронен дневник.

          2. Паралелките и учителите вече са намерили „своя“ форма на работа и канал за връзка, приети от всички и осигуряващи ефективна работа. Считаме, че не е оправдано да изискваме смяна на модел, който вече работи и дава добър резултат. Ето защо предоставяме възможност на класните общности да преценят дали да потърсят нов вариант за връзка, или да продължат, както са работили досега. Напомняме обаче, че използването на социалните мрежи носи рискове и трябва да се осъществява със съгласието и под контрола на родителите при спазване на правилата за безопасност и за етично поведение в интернет.

          3. Наблюденията ни от досегашната работа показват, че тя води до голямо претоварване на учителите и учениците, а също и на родителите, особено на по-малките. Прекарваме прекалено много време пред екрана, което е в разрез с хигиенните норми. Ето защо занапред синхронните учебни дейности (т.е. осъществявани в реално време – чат, видеовръзка и др.) ще бъдат ограничени до 20 минути – за учениците от началния етап, и до 30 минути – за прогимназията и гимназията. Учебните часове ще спазват дневното разписание и ще започват по график, но „междучасията“ ще бъдат по-големи, за да могат всички да почиват. Част от учебните дейности ще бъдат и асинхронни, т.е. ще бъдат възлагани задачи за самостоятелна работа в удобно за учениците (и за родителите) време.

          4. За подпомагане на работата на учителите се включват и колегите от групите за целодневна организация на учебния ден. Те ще започват работа след 14,30 часа, за да се осигури обедна почивка.

          5. Извънредното положение и изискванията за социална изолация ни изправят и пред друг вид проблеми. Принудителното задържане вкъщи, обездвижването, общуването само с членовете на семейството в ограниченото пространство на дома пораждат психологическо напрежение за всички. Притесненията за здравето, за запазването на работното място, финансовите тревоги, страховитите новини в медиите и в социалните мрежи – всичко това упражнява допълнителен натиск върху всеки от нас. С оглед на всичко това като част от инициативата „Ателие за родители“ на официалната фейсбук страница на училището ще публикуваме кратки съвети за психологическа хигиена и подкрепа. Училищният психолог, педагогическият съветник и ресурсният учител се включват активно и са на разположение и за индивидуални консултации.

          Уважаеми родители, ученици и колеги,

          С тези промени се надяваме да подпомогнем образователния процес в периода на извънредното положение. Оставаме гъвкави и отворени за нови идеи за оптимизиране, като проявяваме уважение и високо доверие в професионализма на всички педагогически специалисти в училището. Вярваме и във вас, родители, и ви благодарим за търпението, добронамереността и помощта, която ни оказвате, като подкрепяте децата си. Не сме изненадани от отговорността, която проявяват нашите ученици. Те винаги са имали точен усет кога наистина трябва да бъдат дисциплинирани и да ни помагат. Затова вярвам, че ще преодолеем успешно тези трудни за България и за света дни. Ще се справим и този път!

          Пазете се, спазвайте препоръките на специалистите и си останете вкъщи!

         

26.03.2020 г.

                                                                     Директор: Елка Велкова

 

 

 

 

Интересни факти за живота и творчеството на Йордан Йовков

Всички знаем, че Йордан Йовков е един от най-обичаните български писатели. Наричат го „Певец на доброто“, „Един от тримата велики български разказвачи“, „Хуманист“...

Но знаем ли, че:

§ Йовков е искал да учи право в Юридическия факултет в София, но смъртта на баща му го принуждава да се върне в Добруджа, за да се грижи за семейстото си.

§ В младежките си години работи като учител и дори е бил директор на училище в едно от  добруджанските села.

§Завършва Школата за запасни офицери в Княжево, където според личното му свидетелство „се обръща към литературата“ професионално т.е. започва да твори.

§ Като командир на рота участва в три войни. В Първата световна война е ранен и отзован от фронта.

§ Седем години от живота си  заедно със семейството си прекарва в Букурещ като сътрудник по печата в Българската легация там.

§ Дори когато е неизлечимо болен в последните години от живота си продължава да пише.

§ Отделни негови творби  са  преведени  на над 37 езика, сред които:  : арабски, виетнамски, китайски, персийски, полски, фински, хинди, японски и други езици.

§ Името на Йордан Йовков носят не само училища и читалища, но и морският нос на остров Грнуич, южни Шетлъндски острови, Антарктика.

Попитахме репортерите от клуб “Журналистика“ какъв е  Йовков като човек и писател:

„За мен Йовков е будител, който ще бъде запомнен завинаги.“-Алина, 6.а клас

„ Йовков е бил добър човек и велик писател“-Ангел, 6.б клас

„Умен човек, изпълнил мисията си“- Бисер,6.б клас

„Йовков е един много чувствителен човек, който винаги открива най-доброто у хората. Аз мисля, че той е достоен за патрон на моето училище“-Гергана, 6.а клас

„Мисля, че Йовков е човек, достоен за възхищение. Велик писател“-Евгения,6.а клас

„Той е скромен човек, който е следвал мечтата си да остави  незабравимо наследство със своите творби“- София,6.а клас

„За мен Йовков е не само писател, той е патриот, посветил живота си на литературата, на това да опише красотите на българската природа и нравите на хората. Човек, достоен за поклон“-Елица,6.б клас

„Според мен Йовков е освен един велик писател и един велик българин. Той ме вдъхновява освен да пиша и да върша добри дела. Въпреки  тежкия си живот той успява да сътвори разкази, които оставят без дъх и малки, и големи.“-Владимира,6.б клас

„Йовков е човек, който се възхищава на доброто и красивото в света, природата и у човека. И най-важното, той е човек, който обича всички независимо от етническата им принадлежност“- Милета, 6.б клас

                           Материалите подбраха репортерите от клуб „Журналистика“

  През месец март 2018 г. нашето училище бе любезен домакин на творчески семинар на заместник директори от цяла София.
  Честито! Спечелихме с проекта "Моят зелен училищен двор" средства за подобряване на състоянието на зелените площи и отдиха в двора на училището! Всички заедно ще го изпълним!  
  На 21. април в нашето училище се проведе втори кръг на традиционното ежегодно състезание по правопис и краснопис между отборите на петите и шестите класове. С много вълнение и старание отборите се подготвяха и се представиха отлично. Победител от 5.клас е отборът на 5.a , а от шестите класове- отборът на 6.а клас. Журито в състав : Ивон Каменска, Пролет Николова и Даниела Спасова награди участниците и ги поздрави за добрата подготовка.
Излъчена бе и индивидуална награда за най-красиво и вярно написан текст. Победителката е Катрина Асенова от 5.а клас.
Публиката също активно участва в състезанието. Учениците с нетърпение очакват следващия кръг.
  Проект "Полицентрично инспектиране в мрежа от училища" -  участие  в студиото на "Кой говори?"  на Дарик радио на  Елка Велкова, директор на 26-то СУ "Йордан Йовков" и Генадий Матвеев, педагогически съветник  - март 2017 г.

  На 1 март 2017 г. в  26. СУ "Йордан Йовков" ще се проведе състезание по английски правопис Spelling Bее от 11 часа в 406 зала.  
  На 17 февруари 2017 г. учениците от IIIа и IIIб клас изнесоха музикално - поетичен рецитал, с който учениците и учителте на 26. СУ "Йордан Йовков" отбелязаха годишнината от обесването на Васил Левски.
  През месец януари 2017 г. се проведе районно сътезание по волебол, на което юношите на 26. СУ "Йорадан Йовков"  заеха второ място.
 

Виктор Пламенов Димитров е 6-годишен ученик в подготвителната група на нашето училище. Той страда от рядко и тежко заболяване. Благодарение на добрата воля и отзивчивост на много хора бе набрана необходимата сума за неговото лечение, което в момента се провежда. Благодарим ВИ!
Викторе, ние сме с теб и те чакаме!

 
"София-европейска столица на спорта 2018 г.",   с финансовата подкрепа на Столичната община.
  Скъпи приятели, бивши и настоящи ученици, родители! Ще се радваме да споделите с нас спортният ни празник. Очакваме ви на 1.10.2016г., от 10:00 часа, в училищния двор с удобни обувки и настроение за спорт и забавление!
 

Уважаеми родители и ученици,

 

            На 13. и 14. юни 2016 г. от 8,30 до 17,00 часа и на 15. юни от 9,00 до 18,00 часа в малкия физкултурен салон ще се приемат поръчки за униформено облекло за учебната 2016/2017 г. Служители на фирма „ТРЕА” ЕООД ще взимат мерки и ще приемат заявки. Заявеното униформено облекло се плаща веднага, на място на служител от училището. 26. СОУ Йордан Йовков” ще обобщи заявките и ще сключи договор с фирмата за изпълнението на поръчката. Облеклата ще бъдат доставени в училище в началото на м. септември.

            Напомняме, че за учебната 2016/2017 г. униформеното облекло е задължително за всички ученици от 1. до 6. клас включ. Всеки ученик/родител може да избере униформени дрехи според предпочитанията си, но така, че горната част на тялото да бъде винаги с униформа. Униформи могат да закупят и ученици, за които не е задължително да ги носят.

            Артикулите и техните цени можете да видите тук.

  На 1 и 2 юни в гр.София ще се проведе "мини европейско първенство по футбол"-2016г. за ученици 3-4кл. на ст.В.Левски. Ще участват 24 училища, като представителни отбори на държавите участници в европейското първенство по футбол 2016г. Ученикът от 3-а клас Даниел Ковачев изтегли жребият за нашето участие и ние ще представляваме на турнира-Швейцария! Пожелаваме успех на нашите футболисти!
  На 23 април (събота) 2016 г.  26-то СОУ "Йордан Йовков" се проведе традиционния Ден на Земята.
  Огнян Янчев от 7б кклас и Андреа Стефанова от 6б клас се класираха на първо и второ място в училищното Spelling Bee състезание на 26 СОУ, гр. София, което се проведе на 29.02.2016. В надпреварата участваха 14 деца, които се състезаваха в 11 кръга. Думата cane донесе победа на Огнян Янчев. Предстои регионален кръг на 26 март, в който двамата победители ще участват. Регионалният кръг ще се състои в читалище "Средец" - кв. Княжево от 11.00 часа. Елате да ги подкрепим!!!  
  На 29 февруари 2016 г. в 26. СОУ се проведе състезание по английски език Speling bee. В състезанието участваха ученици от 6 и 7 клас.
  На 19 февруари 2016 г. в 26. СОУ се проведе празничен концерт, посветен на 143-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. В тържеството участваха ученици от подготвителен клас, начален етап и прогимназията.
  Във връзка с годишнината  от обесването на Васил Левски бе организирана изложба в 26. СОУ от рисунки на деца от училището.