Проекти
Наименование на проекта Кратко описание(резюме) Приоритетна област Срок
"Образование  за утрешния ден" КЛУБ "МУЛТИМЕДИЯ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" С РЪКОВОДИТЕЛ АНА ТОДОРОВА Приоритетна група са учениците от VI - VIII клас. юни  2020 г.
„Подкрепа за успех”

Проектът е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Елка Велкова – директор. Приоритетна група са учениците от V - VII клас. 2020 г.
„Училището като център в общността” Проектът е спечелен в оспорвана конкуренция между десетки училища от цялата страна на конкурс, обявен от Национална мрежа за децата. Чрез него 26. СОУ „Йордан Йовков” става част от международната мрежа на общностните училища, която обединява учебни заведения от Европа, Азия, Африка и Америка.
Финансиране: осигурява се от Фондация „Чарлз Стюард Мот” в размер на 3400 лв. Средствата ще бъдат изразходвани за благоустрояване на детска площадка в двора на училището и създаване на кът за спорт на открито.
Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Елка Велкова – директор.
Целта на проекта е да отвори училището към ресурсите на общността, да изгради пълноценно сътрудничество между училището, кварталната общественост, общинските власти, културни институции, фирми и др. Визията е училището да се превърне в многофункционален център, който създава, поддържа и свързва автентичната общност от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. юни
2018 г.
Национална кампания „Да бъдеш баща” Национална кампания „Да бъдеш баща” е инициатива на Асоциация Родители като продължение на проект „Да бъдеш баща”. 26. СОУ „Йордан Йовков” е национален посланик на кампанията и има за цел да популяризира нейните идеи и да съдейства за изпълнението на нейните цели.
Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Генадий Матвеев – педагогически съветник.
Цел на кампанията е да насочи вниманието на обществото към ролята на бащата (значимия мъж в семейството) в израстването на децата и младежите, както и да насърчи активното включване на бащите в живота на децата. Ежегодно се организира Седмица на активното бащинство. постоянен
„Младежки информационно-консултативен център „Витоша” Проектът се осъществява от Фондация „СМАРТ” и Народно читалище „Братя Миладинови” – кв. „Княжево”, като 26. СОУ „Йордан Йовков” е партньор по него. Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Генадий Матвеев – педагогически съветник. Целта на проекта е създаване на младежки информационно-консултативен център (МИКЦ), в който младите хора от кв. „Княжево” да получават информация и консултантски услуги, съобразени с техните нужди. Стремежът е повишаване на информираността и компетентността на млрадежите в сферата на гражданските права и гражданското участие, доброволчеството и младежката мобилност, личностното израстване и умения за общиване, професионално ориентиране и умения, свързани със заетостта па пазарана труда и др.