Прием за 2017/ 2018 учебна година

Прием след завършено основно образование (след 8. клас)

Гимназиален етап  (IX- XII клас):

Приемът след завършено основно образование  (след 8. клас) е в технологичен профил „Туризъм”. В този профил се провежда специализирано обучение по икономика, маркетинг, мениджмънт, счетоводство, право, основи на туризма, география на туризма, еко/селски туризъм, информационни технологии. Получените знания могат да бъдат използвани както при по-нататъшно обучение в областта на икономиката и туризма, така и на практика в предприятията от туристическия бранш.
Преподавателите са с магистърска степен по специалността, с професионално-квалификационни степени, част от тях са две и повече специалности.
Обучението се осъществява в две смени.

Годшшните оценки по предметите по икономически  дисциплини се признават от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт като взети изпити!

Прием: по документи.
Балообразуващи предмети: български език и литература, математика, чужд език, география.

Засилена подготовка по:

  • Основи на пазарната икономика , мениджмънт, маркетинг, право и счетоводства.
  • Основи на туризма, география на туризма, специализирани видове туризъм, информационни технологии.
  • Английски и испански език.