Консултации родители
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 17,00
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Понеделник 17,00
Пролетка Николова Български език и литература Вторник 17,00
Даниела Спасова Български език и литература Понедлник 10,20
Емилия Вълчева Български език и литература Вторник 10,20
Илияна Балачева Английски език Сряда 8,20
Петя Младенова Английски език Понеделник 12,40
В. Гелеменова Английски език понеделник 11,10
А. Тончева Руски език Петък 11,10
Добромира Янева Математика Понеделник 12,00
Елена Йорданова Математика Вторник 8,30
Стефан Томов Информационни технолгии Вторник 16,00
Кунка Йорданова Информационни технолгии Петък 11,00
Ана Тодорова Информационни технолгии, Понеделни 10,00
Меглена Комарова История и цивилизация Петък 13,30
Елена Търгова География и икономика Сряда 12,00
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Вторник 17,30
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Вторник 13,30
Ц. Цонева Музика Четвъртък 10,20
Р. Стефанов Изобразително изкуство Понеделник 12,00
Анжела Цонева Технологии Вторник 11,00
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Вторник 13,30
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Четвъртък 13,30
Диана Първанова  Подг. група Понеделник 13,30
Виолета Коцева Начален учител Четвъртък 08,30
Аксиния Радичкова Начален учител Четвъртък 13,30
Деница Антова Начален учител Вторник 12,50
Силвия Петрова Начален учител Вторник 08,30
Олга Асенова Начален учител Четвъртък 08,00
Марияна Якимова Начален учител Понедлник 08,00
Кристина Тодорова Начален учител Петък 08,00
Полина Василева Начален учител Понеделник 08,00
Галина Илиева Начален учител Вторник 08,00
Нина Димитрова Начален учител Понеделник 08,00
Л. Йораднова Начлен учител Вторник 08,00