Консултации родители
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторни 17,00
Вяра Ненчева Икономически дисциплини Понеделник 17,00
Анжела Цонева Туризъм Вторник 17,00
Генадий Матвеев Педагогически съветник Всеки ден  
Даниела Спасова Български език и литература Сряда 10,20
Пролетка Николова Български език и литература Сряда 8,30
Ивон Каменска Български език и литература, философски дисциплини Понеделник 7,30
Илияна Балачева Английски език Четвъртък 9,20
Катерина Николова Английски език Петък 8,30
Петя Младенова Английски език Сряда 11,50
Цвета Кукурешкова Математика Понеделник 9,10
Елена Йорданова Математика Сряда 13,40
Стефан Томов Информационни технолгии Петък 15,30
Ана Тодорова Информационни технолгии Петък 15,30
Меглена Комарова История и цивилизация Понеделник 9,20
Елена Константинова География и икономика Понеделник 14,10
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Четвъртък 10,20
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Вторник 12,00
М. Дафинина Музика Вторник 17,30
Д. Котева Изобразително изкуство Петък 12,00
Искрена Иванова Информационни технологии
труд и техника
Сряда 7,20
Пенка Петрова Физическо възпитание и спорт Вторниик 10,00
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Петък 11,10
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Петък 10,20
Светлана Радева Икономически дисциплини Вторник 13,40
Виолета Коцева Начален учител Понеделник 8,00
Аксиния Радичкова Начален учител Вторник 10,20
Деница Антова Начален учител Понеделник 9,20
Силвия Петрова Начален учител Четвъртък 8,30
Марияна Якимова Начален учител Вторник 13,00
Кристина Тодорова Начален учител Петък 8,00
Галина Илиева Начален учител Вторник 8,30
Нина Димитрова Начален учител Сряда 8,30
Йорданка Панайотова Детски учител Понеделник 13,00