Консултации родители
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Сряда 17,45
Вяра Ненчева Икономически дисциплини Петък 17,00
Анжела Цонева Технологии Понеделник 7,30
Генадий Матвеев Педагогически съветник Четвъртък 18,00
Даниела Спасова Български език и литература Четвъртък 9,20
Пролетка Николова Български език и литература Понеделник 12,00
Ивон Каменска Български език и литература, философски дисциплини Вторник 17,30
Илияна Балачева Английски език Четъртък 9,30
Катерина Николова Английски език Сряда 11,50
Петя Младенова Английски език Петък 14,20
Теодора Богданова Математика Вторник 9,20
Елена Йорданова Математика Понеделник 10,00
Стефан Томов Информационни технолгии Понеделник 17,00
Кристияна Тенева Информационни технолгии Четвъртък 8,00
Меглена Комарова История и цивилизация Четъртък 17,40
Елена Константинова География и икономика Сряда 17,35
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Вторник 15,30
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Сряда 9,20
Любомира Тодорова Музика Вторник 17,30
Татяна Георгиева Изобразително изкуство Сряда 8,30
Искрена Иванова Труд и техника, информационни технологии Понеделник 7,20
Пенка Петрова Физическо възпитание и спорт Вторниик 10,00
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 17,00
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Сряда 13,30
Светлана Радева Икономически дисциплини Сряда 16,00
Вилета Коцева Начален учител Понеделник 8,00
Аксиния Радичкова Начален учител Понеделник 12,40
Деница Антова Начален учител Сряда 12,40
Силвия Петрова Начален учител Вторник 8,30
Марияна Якимова Начален учител Четвъртък 12,40
Кристина Тодорова Начален учител Четвъртък 8,30
Галина Илиева Начален учител Понеделник 8,00
Нина Димитрова Начален учител Петък 8,30
Йорданка Панайотова Детски учител Вторник 8,00