Консултации родители
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Сряда 17,00
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Понеделник 17,00
Анжела Цонева Туризъм Вторник 17,00
Генадий Матвеев Педагогически съветник Всеки ден  
Даниела Спасова Български език и литература Понеделник 10,20
Пролетка Николова Български език и литература Петък 9,10
Илияна Балачева Английски език Сряда 10,00
В. Гелеменова Английски език Четвъртък 08,30
Петя Младенова Английски език Вторник 7,30
С. Измирлиева Математика Сряда 11,00
Елена Йорданова Математика Четвъртък 11,00
Стефан Томов Информационни технолгии Вторник 17,00
Ана Тодорова Информационни технолгии Вторник 11,20
Меглена Комарова История и цивилизация Четвъртък 13,30
Елена Търгова География и икономика Вторник 9,20
Антония Илиева Биология и здравно образование, химия и опазване на околнота среда Петък 11,30
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Сряда 13,30
Ц. Цонева Музика Четвърък 12,40
Д. Котева Изобразително изкуство Понеделник 11,10
Искрена Иванова Информационни технологии
труд и техника
Понеделник 7,20
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 12,40
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Понеделник 8,30
Виолета Коцева Начален учител Понеделник 8,00
Аксиния Радичкова Начален учител Четвъртък 8,00
Деница Антова Начален учител Вторник 12,40
Силвия Петрова Начален учител Понеделник 12,50
Олга Асенова Начален учител Четвъртък 12,40
Марияна Якимова Начален учител Петък 13,30
Кристина Тодорова Начален учител Петък 12,40
Галина Илиева Начален учител Петък 8,30
Нина Димитрова Начален учител Сряда 8,30
Д. Първанова Детски учител Понеделник 13,00