Обявления и  обществени поръчки

Заповед за избор на заявители  по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Образец за кандидатсване за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"