Документи

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

Училищен учебен план

Дневен режим

Дневно разписание на часовете

Дневно разписание на педагогическите ситуации в четвърта група

Дневно разписание на часовете при обучение в ОРЕС

План за работата на Педагогическия съвет на 26 СУ. "Йордан Йовков"

План за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

План за квалификация в 26. СУ "Йордан Йовков"

Правила за квалификация в 26. СУ "Йордан Йовков"

Мерки за повишаване на качеството на образованието в 26. СУ "Йордан Йовков"

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 26. СУ "Йордан Йовков"

Правила за получаване на стипендии

Правила за ученически отдих и туризъм

Самостоятелна форма на обучение

Превенция на ранното отпадане от училище

Програма за равни възможности нова

Условия за обучение в електронна среда от разстояние

План за действие за 2021 г. за безопасност на движението по пътищата