Документи

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

Дневен режим

План за работата на Педагогическия съвет на 26 СУ. "Йордан Йовков" през учебната 2016/2017 г.

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков" през учебната 2016/2017 г.

План за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността в 26. СУ "Йордан Йовков" през 2016/2017 г.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 26. СУ "Йордан Йовков"

План за действие за 2021 г. за безопасност на движението по пътищата