Документи

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

Училищен учебен план

Дневен режим

Етичен кодекс на училищната общност

Дневно разписание на часовете

Дневно разписание на педагогическите ситуации в четвърта група

Дневно разписание на часовете при обучение в ОРЕС

План за работата на Педагогическия съвет на 26 СУ. "Йордан Йовков"

План за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

План за квалификация в 26. СУ "Йордан Йовков"

Правила за квалификация в 26. СУ "Йордан Йовков"

Мерки за повишаване на качеството на образованието в 26. СУ "Йордан Йовков"

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 26. СУ "Йордан Йовков"

Правила за получаване на стипендии

Правила за ученически отдих и туризъм

Самостоятелна форма на обучение

Превенция на ранното отпадане от училище

Програма за равни възможности нова

Условия за обучение в електронна среда от разстояние

План за действие за 2022 г. за безопасност на движението по пътищата