Графика на класни работи за първи учебен срок 2017/ 2018
Клас Предмет Дата
V A Български език и литература 10.01.2018
V A Математика 20.12.2017
V Б Български език и литература 11.01.2018
V Б Математика 20.12.2017
VI А Български език и литература 18.12.2017
VI А Математика 9.01.2018
VI Б Български език и литература 118.12.2017
VI Б Математика 9.01.2017
VII А Български език и литература 12.12.2017
VII А Математика 06.12.2017
VII Б Български език и литература 6.12.2017
VII Б Математика 06.12.2017
VIII А Български език и литература 15.12.2017
VIII А Математика 5.12.2017
VIII А Английски език 10.01.2018
IX  A Български език и литература 19.12.2017
IX  A Математика 12.01.2018
IX  A Английски език 8.01.2018
IX  A Руски език 15.12.2017
X  A Български език и литература 11.12.2017
X  A Математика 10.01.2018
X  A Английски език 15.01.2018
X  A Испански език 19.12.2017
XI A Български език и литература 21.12.2017
XI A Математика 12.01.2018
XI A Английски език 11.12.2018
XII  A Български език и литература 15.12.2017
XII  A Математика 11.01.2018
XII  A Английски език 17.01.2018