ИНФОРМАЦИЯ

 

за болни от COVID-19 и контактни ученици и персонал

и за паралелки, преминали към ОРЕС

към 11.1.2022 г.

 

Правилник за организация на дейностите за осигуряване на безопасна среда в условията на COVID-19  в 26. СУ “ Йордан Йовков“ през учебната 2021/2022 г.

Правила за безопасна среда

Задължения при COVID-19