Проект към фондация „Сай Хай“

Учениците от шестите класове под ръководството на г-жа Елена Търгова и г-жа Ива Чалева се включиха в научен проект към фондация „Сай Хай“. Темата на проекта е „Изработване на настолна игра по избрана от екипа книга“ Участниците в екипа започнаха работа. Предстоят срещи с менторите от организацията, уточняване на основните етапи на проекта, срещи с членове на правителствени  и неправителствени организации. Учениците ще участват в различни СТЕМ дейности за развиване на компетентностния подход

Проект „Да чуем гласът на младите!-ТИ и lidl

През тази учебна година предстои да се включим в работата по още един проект съвместно с Асоциация „Родители“ – проектът  „Да чуем гласът на младите!-ТИ и lidl. Целта на проекта е да се създаде стимулираща и обогатяваща среда, където младите хора да се чувстват подкрепени и вдъхновени да постигат своите цели. Участието в проекта ще допринесе за развитието на уменията на младите хора за комуникация, критично мислене и сътрудничество.

 Младежите, които ще участват в проекта ще се включат в радиопредавания в Дарик радио. Ще има обучение за дигитално-медийни умения, водене ва фокус групи и комуникационни умения. Целта е младите хора да произведат материали, които да стигнат до обществото и да се акцентира върху важността на техния глас.

Проект SAFER

В периода от 2021 до 2024 г. нашето училище участва в проект „Социални компетенции и основни права за превенция на тормоза“ или накратко SAFER. Той е финансиран от програма Erazmus + на европейския съюз, който има за цел да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище, като насърчава приобщаващото образование.

Участници в проекта са : Фондация Халгартен Франкети Център за изследвания на вила Монтеска(неправителствена организация;“Джунти Психометрикс“(издателска къща във Флоренция,Италия); Кипърска обсерватория за насилието в училище(към министерство на образованието, Кипър)Център за междукултурен диалог(неправителствена организация от Северна Македония);Университетът в Алграве(португалия), Асоциация Родители(неправителстевна организация в България; Европейска мрежа за борба с тормоза и Регионална дирекция за начално и средно образование в Крит(към Министерството на образованието в Гърция).

В проекта са включени: 7 държави, 20 училища, 200 учители, 500 членове на общността и 1000 ученици.

Българските участници са: Асоциация „Родители“ и училища партньори:26.СУ“Йордан Йовков“, 107.ОУ“Хан Крум“, гр.София и Спортното училище в гр.Пловдив.

Представители на нашето училище участваха в заключителната конференция на проекта, която се проведе на 13.март 2024 г. На нея присъстваха 67 участници от всички 7 държави, включили се в проекта. Всяка организация от проекта чрез своите участници представи своята работа.

На конференцията, на която бяха поканени световноизвестни специалисти, работещи срещу тормоза в училище и изучаващи сферата на социалните мрежи, нашето училище бе представено от директора г-жа Велкова и от Ния Парушева, ученичка от 7.а клас.

Под формата на лекции, представяне на изследвания и споделяне на опит ни научиха как да се предпазваме и справяме с тормоза в училище.

Асоциация „Родители“ представи свое изследване, както и своята работа в сферата на онлайн тормоза, опасностите в социалните мрежи и как да се предпазим от тях.

Представихме и програмата „STUDENTS and TEACHERS VOISES“, на която представихме съвместният си проект с организацията  Safenet Bulgaria към Асоциация „Родители“. За своето участие в конференцията всички участници получиха сертификати.