19 революционни идеи за устойчив начин на живот Часове по ''щастлив живот'' в училище, отглеждане и консумация на храна в малки общности, улавяне и съхранение на кислород с помощта на водорасли...Това са само някои от ''19-те революционни идеи за устойчив начин на живот през 21 век'', подготвени от Британската комисия за устойчиво развитие. Идеите са избрани от общо 285 предложения на над 400 представители на бизнеса, академичните среди, експерти в областта на устойчивото развитие, както и на широката общественост. Решенията, които варират от технологични иновации до връщане назад към природата, са разделени в три категории – устойчив живот, устойчиви места и устойчива икономика. Въпреки че ''19-те революционни идеи'' за разработени за Великобритания, според създателите им те могат да бъдат прилагани от индивиди, общности или цели градове и на международно равнище. 19-те идеи: Устойчив начин на живот 1. Уникални ''общности'' (incredible edible communities) - насърчават гражданите да отглеждат и да консумират храна на общностно равнище 2. Идеята за ''общностната градина'' - превръщане на неизползваните градски площи в обществени ферми 3. Натурални ценности - възпитание на децата и създаване на чувство за обвързаност с природата 4. Приемане на щастието насериозно - целта е да се дефинира понятието ''щастлив живот'', а начините за постигането му да бъдат преподавани в училище 5. Мобилизаране и създаване на активни общностн и мрежи от граждани и организации за промяна 6. Конгрес за бъдещето - така ще се избегнат краткосрочните политики чрез въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения Устойчиви места 7. Нисковъглеродни зони - подобряване на некачественото стротелство чрез мерки за енергийна ефективност 8. Инвестиции в качествено строителство в Манчестър, като така да се осигурят и работни места 9. От ''предплата'' до ''заплащане чрез спестяване'' - финансиране на енергийната ефективност на домакинствата чрез бъдещите спестявания от енергийните сметки 10. Ефективно използване на почвите за биоенергия 11. Намаляване на броя на боледувашите така че до 2020 разходите за лечение да спаднат с 20% 12. Трансформиране на цели шосета във велоалеи, за да се насърчи колоезденето като алтернативният вид транспорт Устойчива икономика 13. Включване на гражданите в процеса на улавяне и съхранение на въглерод, като и те да имат достъп до печалбата чрез годишни ''въглеродни премии'' 14. Киото 2 - борба с климатичните промени чрез фиксиране на международна ''въглеродна'' цена за традиционните горива. 15. Персонални въглеродни бюджети за гражданите, чрез които и те да бъдат въвлечени в борбата с парниковите емисии 16. Зелени инвестиции - финансиране на преминаването към нисковъглеродна икономика чрез собствени инвестиции 17. Създаване на Кралска банка за устойчивост 18. Green Inc. - създаване истински зелен трудов пазар, в който всички професии да са съобразне с устойчивото развитие 19. Използване на водорасли за улавяне на индустриалния въглерод и съхранение на вредното веществео чрез открития на агро инженерството.