Прием за 2024/2025 учебна година

Прием в 8 клас - профил Софтуерни и хардуерни науки

През 2024/2025 учебна година 26. СУ „Йордан Йовков” започва прием в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език.

Условия за прием:
      - успешно завършен 7 клас и издадено свидетелство за основно образование;
      - участие в официалния държавен план-прием за 8 клас за учебната 2024/2025 г.;

Балообразуване: удвоена оценка от НВО по български език и литература + удвоена оценка от НВО по математика + оценка от свидетелство за основно образование по чужд език + оценка от свидетелство за основно образование по компютърно моделиране и информационни технологии.

График на дейностите за прием на ученици в 8 клас