Свободни места за ученици

към 03.04.2024 г.

ПГ – 0 (кандидатства се през ИСОДЗ).

1. клас – 0.

2. клас – 0.

3. клас – 0.

4. клас – 1.

5. клас – 10.

6. клас – 11.

7. клас – 0.

8. клас – 0

9. клас – 0.

10. клас – 5.

11. клас – 5.

12. клас – 0.


Местата (с изключение на тези за ПГ, 1. и 8. клас) се заемат по

реда на подадените заявления.