Свободни места за ученици

към 11.09.2023 г.

ПГ – 2 (кандидатства се през ИСОДЗ).

1. клас – 0.

2. клас – 0.

3. клас – 1.

4. клас – 0.

5. клас – 9.

6. клас – 11.

7. клас – 0.

8. клас – 0

9. клас – 0.

10. клас – 4.

11. клас – 3.

12. клас – 8.


Местата (с изключение на тези за ПГ, 1. и 8. клас) се заемат по

реда на подадените заявления.