Годишен план 2023-2024

Безплатни извънкласни дейности за уч. 2023/2024 г.

Платени извънкласни дейности за уч. 2023/2024 г.

План за работата на Педагогическия съвет на 26. СУ „Йордан Йовков” през учебната 2023/2024 г.

Правила за получаване на стипендии от ученици след завършено основно оразование

Правила за ученически туризъм

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков" за учебната 2023/2024 г.

Уведомления за защита на личните данни

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на 26. СУ "Йордан Йовков"

Училищен учебен план

Дневен режим

Етичен кодекс на училищната общност

Дневно разписание на часовете

Дневно разписание на педагогическите ситуации в четвърта група

План за квалификация

Правила за квалификация

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Превенция на ранното отпадане от училище

Програма за равни възможности нова

План за действие за 2024 г. за безопасност на движението по пътищата