Безопасен интернет

  • 16 Март 2024 17:44
Безопасен интернет

Като продължение на инициативата за „Безопасен интернет“ в училище успешно стартираха часовете на класа в прогимназията. Представителите на Ученическия парламент Виктория Орловска от 9.а клас и Стоян Величков от 10.а клас представят по интересен начин темите за дискусия: Как можем да бъдем сигурни, че игрите и приложенията, които използваме, са безопасни за нас? Как да разпознаем фалшива информация? Как да опазим нашата лична информация в онлайн средата?

Чрез интересни интерактивни методи (работа в малки групи, мозъчна атака, дискусия, презентация) двамата киберскаути обучават учениците как да се предпазват от зловредни софтуери в интернет и кои са най-важните стъпки, които трябва да предприемем, ако забележим нещо странно или потенциално опасно по време на активности в дигиталното пространство.