СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Записването на класираните ученици в паралелка "Софтуерни и хардуерни технологии" ще се извършва до 16.07. от 8,30 до 16,30 ч. в стая 101.
Необходими документи:
- заявление (попълва се на място)
- оригинал на свидетелство за основно образование
- копие от акт за раждане

 

 

Списък на участниците в летен лагер по НП „Отново заедно“

 

        


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."