Уважаеми ученици и родители,

 

            Учебната 2021/2022 г. ще бъде открита на 15 септември 2021 г. (сряда), както следва:

 

            10,00 часа – официално откриване с ритуал по приемането на учениците от предучилищната група (ПГ) и от първи клас. Присъстват всички ученици от ПГ, от начален етап и от 12. Клас.

 

            11,00 часа – без официално тържество, за всички ученици от прогимназиалната степен (от 5. до 7. клас). Учениците влизат направо в класните стаи за час на класа.

 

            12,00 часа – без официално тържество, за всички ученици от 8. до 11. клас. Учениците влизат направо в класните стаи за час на класа.

 

            Поради усложнената епидемична обстановка, с оглед намаляването на риска от заразяване родители няма да бъдат допускани в двора и в сградата на училището. Изключение ще бъде направено САМО за родителите на учениците от ПГ и 1. клас, които ще бъдат допуснати в двора на разстояние от строя, но те също няма да могат да влязат в училищната сграда.

 

            Напомняме, че всички ученици в сградата трябва да носят защитна маска, покриваща носа и устата, а за учениците от 5. до 12. клас маските се носят и в класните стаи.

 

            Очакваме ви!

 

 

        


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Йордан Йовков
"Нека във всяка българска къща  да има по някоя българска  книга -  хубава книга, която и да била, от когото и да е.
Тя може да бъде една вещ, но може и да стане една светиня, защотo в нейните страници, буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно,  заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика."