Правилник за организация на дейностите за осигуряване на безопасна среда в условията на COVID-19  в 26. СУ “ Йордан Йовков“ през учебната 2020/2021г.

Правила за безопасна среда

Задължения при COVID-19