WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти

 
 
 

Училище за родители

Училище за родители – нов диалог със семейството / консултативно-дискусиони срещи/

 

Целева група – 12-15 представители от семейството - майки и бащи;

Водещи – Генадий Матвеев, педагогически съветник в 26 СОУ “Йордан Йовков”

Времева рамка – 2 часа

Начало на срещата – 18.00

             Покана

“Не, това не са родителски срещи, защото няма да говорим за деца, а ще си говорим за децата изобщо- какво обичат, от какво се страхуват, как растат и се развиват, как да им помогнем да организират свободното си време, как да ги предпазим от наркотици и насилие.

Приготвили сме ви интересни и разнообразни занимания, но ние няма да ви казваме какво е най-доброто за вашето дете, а ще ви срещнем с други родители, с които да поговорите в спокойна и приятна обстановка. Отдавна искате да попитате друг родител как се справя с детето си, нали?

Може би има повече от един отговор!”

 

 

 

ЦЕЛИ:

 

         Информиране;

         Участие в дискусии;

         Научаване и практикуване на нови умения и техники за общуване;

         Придобиване на умения за справяне в трудни ситуации;

         Придобиване на умения за самостоятелно планиране съвместни дейности с децата;

Методика

         Системни срещи- един път седмично

         Нетрадиционна обстановка;

         Включващи техники;

         Дозирана теоретична част;

         Домашни задания;

         Споделяне и включване на други   членове на семейството;

         Обратна връзка;

 

 

 Какво научават родителите:

·        Родители научават да мислят и да говрят за своите деца не като за личност изобщо, а за конкретни особености и конкретни факти на тяхното поведение, например:

Ние се стремим да говорим „Никола забравил своите неща в хола” вместо „Никола е неакуратен и невнимателен към близките”;

·        Родители откриват, че честността в отношенията с децата е най-добрата политика в човешките отношения.

·        Родители постигат определено ниво на компетентност и реагират адекватно на неправилното от тяхна гледна точка поведение на детето. Родители показват своите чувства вместо обвинения, заповеди, закани. Пример:”Много съм изморен и нямам сили да играя с тебе” вместо „Ти си просто непоносим!” или „Чета книга и на мен ми трябва тишина” вместо „Прекрати тези викове или ще те изхвърля в друга стая!”

·        Родителите приемат и разбират, че ситуация, при която потребностите на детето се удовлетворяват за сметка на потребностите на родителите, оказват разрушително влияние на техните взаимоотношения.

·         Участниците са въвлечени в самия процес на обучението и сами предлагат варианти за разрешаване на казуси.

·        Участието в разрешаване на казусите, мое мнение, внушава на участниците увереност, че те  могат да използват придобитите знания и опит самостоятелно.

·        Често родителите-участниците преодоляват своя консерватизъм по отношение на промяната.

·        Много е важна атмосферата в групата. Избягваме оценочни съждения и критика. Всеки е свободен, всеки има право на мнение, всеки бива изслушан, а след това приемаме правилен ход решение за една конкретна ситуация.

Изказвания на участниците в консултативно-дискусионни срещи:

Лора Николова: «Дойдох от любопитство. Не вярвах, че ще бъда въвлечена до такава степен в обучителния процес. Водещият предлагаше теория, но активно използавше интерактивните методи.Често ние сами предлагахме наши казуси и варианти за тяхното разрешаване».

Михаела Тонева: «Това действително се случва, не е илюзия, а реалност. Тук няма кукли, за които да се грижим, представяйки си, че са нашите деца. Те играят някъде, наоколо или ни чакат вкъщи за да правим заедно нашите домашни от училището за родители. Ние се учим, ние израстваме в личностен план и все още продължаваме да грешим, но вече търсим верния отговор в себе си...»
 

В училището системно се организират дискусионни срещи за нашите родители, наречени „Училище за родители”. Обучението се провежда в група от 10 - 15 родители в нетрадиционна обстановка.Предлагаме много упражнения за сплотяване и работа в екип.

* * *

 

Използваме интерактивна методика. Участниците са въвлечени в самия процес на обучението и сами предлагат варианти за разрешаване на казуси. Участието в разрешаване на казусите, мое мнение, внушава на участниците увереност, че те могат да използват придобитите знания и опит самостоятелно.

* * *

Какво научават родителите:
• Те научават да мислят и да говорят за своите деца не като за личност изобщо, а за конкретни особености и конкретни факти на тяхното поведение, например:
„Ние се стремим да говорим „Никола забравил своите неща в хола” вместо „Никола е неакуратен и невнимателен към близките”;
• Родители откриват, че честността в отношенията с децата е най-добрата политика в човешките отношения;
• Родители постигат определено ниво на компетентност и реагират адекватно на неправилното от тяхна гледна точка поведение на детето.
• Родителите приемат и разбират, че ситуация, при която потребностите на детето се удовлетворяват за сметка на потребностите на родителите, оказват разрушително влияние на техните взаимоотношения.
• Родителите разбират за това, чи силата по-често е демонстрация на безсилието. Научават за тези капани, които прдлагат им техните деца при авторитарност.
• Ние се стараем на търсим печеливши методи – търсене на решения, при които печели и детето, и родител . Или никой не губи. Родителите станават по-сигурни в себе си;

* * *

Сайт поддръжка: И.Иванова