WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти

 
 
 

Млади таланти

 

 

Тайнствената книга

Преди много години на площада на едно планинско село се появила тайнствена каменна плоча. Когато хората я видели започнали да се чудят какво е нарисувано на нея. Само кмета нищо не виждал. Внезапно върху плочата кацнала бяла лястовица, която им заговорила с човешки глас:
-Мили хора, това е книга написана на древен език. Никой не може да я прочете без феята на истината. Трябва да я намерите и да попитате защо книгата се е появила магически във вашето село. Потърсете двама доброволци, които да поведа на път и да минем през всички препятствия.
Никой не искал да си остави работата и да стане доброволец само две деца сирачета решили, че няма какво да губят и тръгнали след ластовицата. Наричали се Марица и Янко. Пътят бил дълъг и изморителен. Въврели, въврели и стигнали до едно дърво, което задавало само въпроси. Вместо да отговарят на въпросите децата го попитали знае ли къде е вълшебницата на истината. Дървото ги попитало във отговор „Днес ще вали ли дъжд?”. Децата много се учудили и продължили пътя си. Повървели още малко и видели, че лястовичката е кацнала върху едно цвете ,което се оплаквало и нареждало :
-Махни се от листата ми! Натискаш ми стеблото! Какво искаш?
Цветето било толкова лошо и капризно, че не посмели нищо да попитат и продължили пътя си. Постепенно навлезли във гората, където имало много различни храсти върху които червенеели плодчета. Децата искали да си откъснат, но храста се намръщил. Отдръпнал бодливите си клони и им поискал малко вода в замяна. Те нямали какво да му дадат и затова продължили гладни и жадни. Постепенно стигнали до една красива поляна. Докато се радвали на водата и чистото поточе, храстите се отворили и на поляната изтичали момиче и куче. Феята била червенокоса и луничава, а кучето добродушно ги подушило и размахало опашка.
-Добър ден! Знаете ли къде е феята на истината?-попитал Янко.
Момичето погледнало към лястовицата и отговорило просто:
-Аз съм феята, а вие сте много гладни и уморени, заповядайте в моята хижа.
Тя ги повела през гората, която свеждала клони пред краката им.
-Аз съм Роза, вълшебница на истината, какво ви води насам?
Децата разказали за тайнствената плоча и я попитали какво да правят.
Вълшебницата първо ги нахранила а след това замахнала със наметалото си и казала:
- Върху нея на древни езици са написани страховете на хората за бъдещето. Трябва да им кажете, че няма от какво да се боят, защото бъдещето е прекрасно, а тези които нищо не виждат на плочата просто нямат страхове.
Децата се успокоили, а феята Роза им напълнила джобовете с бонбони и корабийки. Изпратила ги обратно до края на гората по пътя към селото. Когато се завърнали всички ги заразпитвали с нетърпение и почуда. Оставили плочата на видно място, но вече никой

Деница Николаева Пужева
4в клас

 

 


Творби на млдите таланти от клуб "Моден дизайн"
Етикети Екстериор
Играчки Коледни картички
Орнаменти  
 Рисунки на деца от модул Базови и специфични компютърни унения

                     

                     


"26 Днес", бр. 1, 2008


Старите столици на България


 

Училищен проект - Взаимодействие и организационно развитие на ученическите екипи


1ви Ноември - Учениците


Кукли за куклен театър


Стихове и Есета
 

Сайт поддръжка: Искрена Иванова, iskrena@abv.bg