WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти
 
 
 
История на 26.СОУ”Йордан Йовков” МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТO
УЧИЛИЩНИТЕ СИМВОЛИ Харта за правата и задълженията на ученика
Награди и отличия на учениците от 26.СОУ ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на 26 СОУ “Йордан Йовков”
 

История на 26.СОУ”Йордан Йовков”

Нашето училище е наследник на най-старото училище в Княжево, което отваря врати през 1882г. занятията се водят в къщата на първия учител В. Петрунов до р. Елешница в кв. Грамада /сега ул.” Войводина могила”№70/. По-късно учителите стават двама и водят слети класове.

През 1902г. до боровата гора е построена първата училищна сграда с 2 класни стаи. От 1905г. учителите вече са четирима и обучението се води по класове. След края на Първата световна война през 1918г. населението на Княжево нараства. Приет е закон за задължително обучение до 14-годишна възраст. Княжевци изрязват желание децата им да са по-добре образовани. В резултат от всички тези фактори през 1919г. се открива прогимназия с 3 класа по две паралелки и непълна гимназия с 4., 5. и 6. клас/сегашни 8.,9. и 10.клас/, тъй наречената по онова време „реалка”.

Училището бързо се разраства и от 4 класа с по 25-30 ученици стават 8 паралелки в начален курс, 6- в среден и 3- в горен. През този период учениците са около 800. Повечето от тях учат в артилерийския отдел на Школата за запасни офицери. Само четири класа остават в старото двустайно училище. Обучението се води на две смени. През 1922г. се изготвят планове за пристрояването към училището на още 3 класни стаи. Те са завършени през 1923г. и целият начален курс учи в старите и в новопостроените стаи. С първи и втори класове се водят полудневни занимания, а с третите и четвъртите-целодневни. Прогимназията и гимназията остават в казарменото помещение до 1927г., когато то е върнато на военните. Закриват „реалката”, а прогимназията преместват при началния курс. Така  14  паралелки трябва да учат в 5 класни стаи, затова Училищното настоятелство е принудено да прегради помещенията, така че да се съберат всички класове. Това е крайно неудобно за многочислените паралелки.

През 1936г. училището за пръв път получава име „Отец Паисий”. От 1941/42г. то  е наречено на големия български писател Йордан Йовков, който е започнал творческия си път в Княжево/в Школата за запасни офицери/ и се нарича 28-мо основно училище „Йордан Йовков”.

През 1947г. е вдигнат втори етаж на училищната сграда с класни стаи. В общо 12-те учебни помещения учат 8 паралелки от начален курс и 6 от прогимназиален. Има специализирани кабинети и административни помещения. През 1950г. училището отново става гимназия- Средно политехническо училище.
На 12.11.1961г. в 9:30 часа тържествено се открива новата пететажна сграда на училището на ул. Кореняците №40, в която то се помещава и днес. То получава името 26.Средно политехническо училище ”Йордан Йовков”.

В новата сграда влизат повече от 1000 ученици. Продължава благоустрояването на околната среда. През 1967/68г. дворът е асфалтиран и са обособени спортни площадки. Помощ за това оказват родители и бивши ученици инженери. В следващите години активно се залесява пространството около училището и се обособява училищен парк.

През 1962г. горният курс е закрит и учениците от Княжево, Владая и Мърчаево са принудени да продължат средното си образование в други гимназии в София. За 23 години училището остава основно. През есента на 1985г. се сбъдва желанието на княжевци и отново е открит горен курс с две паралелки 9. клас. Училището прераства от основно в Единно средно политехническо училище.

През годините 26.ЕСПУ предлага все повече възможности за обучение. От 1994г. се разкриват нови профилирани паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство и музика. През следващата година са създадени паралелки с ранно чуждоезиково обучение от първи клас и предпрофесионална подготовка от девети. От 1966г. вече има езикови паралелки с прием след 7.клас „Биология с английски език” и „География с немски език”.

От 2002г. година училището предлага прием след седми клас с профил „Екологичен туризъм с английски език”. Програмата за този профил изцяло е разработена от учители на 26.СОУ, за което е защитен иновационен проект пред МОН.

В нашето училище са оставили следи с работата си способни и всеотдайни учители с отлична квалификация като семейство Пасланджийски. Кица Пасланджийска е автор на 16 учебника по български език и литература и носител на орден „Кирил и Методий”. Други известни учителски фамилии са : Зиновиеви, Чилингирови, Шошеви, Пелепейкови и др.

Потвърждение за успехите на педагогическия колектив са многото известни в обществото възпитаници на 26.СОУ, сред които:

 • Георги Марков- писател
 • Стефан Цанев- поет и драматург
 • Паша Христова- певица
 • Проф.Иван Шошев-художник, ректор на Художествената академия
 • Проф.Петър Констнатнинов-председател на сдружение „Мати Болгария”
 • Атанас Косев-композитор
 • Красимир Минев-спортен журналист в БНТ
 • Анастасия Ингилизова- актриса
 • Радослав Кавлджиев /Роро/- тв водещ и др.
  Наши възпитаници са и много изявени в своята област лекари, юристи, инженери и т.н.     
 

УЧИЛИЩНИТЕ СИМВОЛИ

Училищното знаме

Знамето на училището  е един от най-емблематичните символи. То се предава от випуск на випуск всяка година. Изнася се по време на училищните тържества. Нашето знаме е бяло на цвят. От едната му страна е извезан ликът на патрона ни Йордан Йовков  и надписа 26.СОУ”Йордан Йовков”. От другата страна има надпис:”Върви народе възродени!” и са извезани книга, запален факел, бяла лястовица и лаврови клончета. Факелът и книгата символизират любовта към знанието, бялата лястовица е символ на надеждата, а лавровите клонки-на успеха.

Училищното лого

Представлява разтворена книга, върху която е кацнала бяла лястовица, разтворила криле. Логото е изработено от бивша ученичка на 26.СОУ- Цветелина Стойкова-след проведен вътрешноучилищен конкурс. Логото на училището се поставя върху всички училищни документи и върху училищния печат.

Училищните униформи

През настоящата учебна година 2014-2015г в нашето училище по идея на родителите от училищното настоятелство бяха въведени ученически униформи, задължителни за учениците от начален курс. Училищната униформа е символ за принадлежност към училищната общност. Учениците от нашето училище с радост приеха носенето на униформи.

 

Награди и отличия на учениците от 26.СОУ през годините

2008 година 

1. Шахматен клуб "Ивис" 
*Трето място 

2009 година 
1. Юбилейно регионално състезание на младежки противопожарни отряди "Млад Огнеборец" 
*Първо място 
2. Столично представяне за пролетно почистване  на уличищните дворове и прилежащи площи 
*Второ място 
3. Републиканско първенство по лека атлетика 
Люсиен Павлов от 8б 
*Първо място 
4. Клуб "Млад Огнеборец"- Национално първенство, Албена
*Второ  място 

2010 година 

1. Районно състезание на младежки противопожарни отряди "Млад Огнеборец" 
*Първо място 
2. Държавно първенство по спортна гимнастика и шампионат на уредите "Купа" - Варна, 19.05.2010 г. Владимир Хантов печели:
*Първо място - прескок, момчета младша възраст 
*Трето място - халки, момчета младша възраст 
*Трето място - кон, момчета младша възраст 
3. Държавно първенство по спортна гимнастика и шампионат на уредите - София, 23-26.06.2010 г. 
*Първо място -  кон, момчета младша възраст 
*Първо място - земя, момчета младша възраст 
*Първо място - успоредка, момчета младша възраст 
*Първо място - висилка, момчета младша възраст 
*Трето място - халки, момчета младша възраст 
4. Първо място - многобой - Международен възпоменателен турнир по спортна гимнастика "Лаза Кръстич и Марица Джелатович" - Нови сад (Сърбия), 17-19.12.2010 г
5. Международен турнир "Любчо Солаков" - Благоевград" - декември 2010 
*Първо място в многобоя 

2011година

Районно състезание на младежки противопожарни отряди "Млад Огнеборец" 
*Първо място 

2012  година

Първо място - БЧК - екип 6 клас 
Районно състезание на младежки противопожарни отряди "Млад Огнеборец" 
*Второ място

2013  година

Районно състезание на младежки противопожарни отряди "Млад Огнеборец" 
*Първо място

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТO 

Училищната общност на 26. СОУ „Й. Йовков” вижда своята мисия в изграждането на учениците като активни творчески личности, които развиват своите индивидуални въз-можности. В безопасна, спокойна и хармонична среда, в условията на взаимно уваже-ние и доверие учениците трябва да израснат, утвърждавайки следните ценности:

            - отговорност и стремеж към самоизграждане и саморазвитие;

            - чувство за принадлежност към общността;

            - толерантност и добронамереност към всички в общността.

Харта за правата и задълженията на ученика

1. Учениците трябва да имат право на безопасен, сигурен и чист път до училище
2. Ученикът се задължава да посещава редовно учебните занятия
3. Учениците трябва да имат право на сигурен пропускателен режим и безопасност в училищната сграда
4. Ученикът се задължава да представи личен документ при поискване за проверка
5. Учениците трябва да имат право на зачитане личното им пространство и личните им вещи
6. Ученикът се задължава да зачита личното пространство и вещите на съучениците си
7. Трябва да бъде съхранено достойнството и честта на всеки член от училищната общност
8. Ученикът се задължава да не подронва авторитета, достойнството и честта на съучениците си и на учителите
9. При възникване на конфликтни ситуации, учениците трябва да ги разрешават чрез сътрудничество и без насилие
10. Ученикът се задължава да не прилага насилие в училище
11. Учениците трябва да имат право да изповядват религия по избор, стига да не я натрапват на другите
12. Ученикът се задължава да не натрапва религиозните си възгледи върху другите
13. Членовете на училищната общност да не са дискриминирани, заради етническа принадлежност
14. Ученикът се задължава да не дискриминира членовете на училищната общност поради етническа принадлежност
15. Учениците трябва да имат право да избират сексуалната си ориентация, но без да я афишират
16. Ученикът се задължава да не натрапва своята сексуална ориентация на другите
17. Учениците нямат право да упражнява сексуално насилие върху съучениците и учителите си
18. Ученикът се задължава да не прилага сексуално насилие върху съучениците и учителите си
19. Учениците трябва да имат право да апелират срещу несправедливо отношение към тях и да имат право да изискват дисциплинарни действия в случай на такива
20. Ученикът се задължава да зачита достойнството и честта на всички членове на училищната общност
21. Учениците да имат право да изразяват лично мнение, по въпроси които ги засягат
22. Ученикът се задължава да проявява толерантност към съучениците си и чуждото мнение
23. Учениците трябва да имат право да участват във взимане на решение, за избор на учебниците
24. Ученикът се задължава да приеме учебниците от избраната от него учебна програма
25. Учениците трябва да имат право да получават качествено образование, без да пречат на съучениците и преподавателите си
26. Ученикът се задължава да не пречи на своите съученици при усвояване на учебния материал
27. Ученикът трябва да има право на допълнителни занимания по собствен избор и интереси
28. Ученикът се задължава да посещава избраните от него извънкласни дейности
29. Учениците трябва да имат право на честно и безпристрастно отношение при определяне на наказание
30. Ученикът се задължава да изпълнява решението на педагогическия съвет
31. При наказание, всеки ученик трябва да има право да бъде внимателно изслушан
32. Учениците трябва да имат право на еднакъв достъп до ресурси и дейности
33. Учениците имат право да изискват да им бъде осигурена съвременна спортна база за провеждане на спортни занимания
34. Ученикът се задължава да опазва предоставената му от училището спортна база

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на 26 СОУ “Йордан Йовков”
гр. София, р-н Витоша

Глава ІV

Участници в училищното обучение 

Раздел І

Учители

Чл. 54. Учителят в училището организира и провежда образователно-възпита-телния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учени-ците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
Чл. 55. Условията за заемане на длъжността “учител” са съгласно действащите нормативни документи.
Чл. 56. т. 1. Считано от 01.10.2009 г. учителските длъжности са:
- „младши учител”;
- „учител”;
- „старши учител”;
- „главен учител”;
- „учител методик” – влиза в сила от 01.01.2010 г.
т. 2. Задълженията на учителите по длъжностите от т. 1 се определят в съ-ответните нормативни документи.
Чл. 57. Условията за заемане на длъжността „възпитател” са съгласно действа-щите нормативни документи.
Чл. 58. Условията за заемане на длъжността „педагогически съветник”са съглас-но действащите нармативни документи.
Чл. 59. По отношение на правата и задълженията си възпитателите и педагаги-ческият съветник се приравняват длъжността „учител”, като се взима предвид разлика-та в длъжностните характеристики.
Чл. 60. Учителят има право:
т. 1. на почит и уважение от страна на ръководството, колегите си, от уче-ниците, родителите и обществеността;
т. 2. да получава помощ от административните органи и обществеността за осъществяване на ефективна възпитателна и образователна дейност;
т. 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на слу-жебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
т. 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
т. 5. свободно да определя методите и средствата за провеждане на обра-зователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на пре-подаване и възможнастите на информационните и комуникационните технологии и материалната база на училището;
т. 6. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
т. 7. да бъде поощряван и награждаван за високи резултати в работата си, както и да бъде популяризиран положителният му педагогически опит;
т. 8. да членува в професионални организации и да взима участие в рабо-тата на регионалните и националните им органи;
т. 9. да дава мнения и предложения по дейността на училището;
Чл. 61. Учителят е длъжен:
            т. 1. да изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните ак-тове и изисквания в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
т. 2. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, оп-ределена с наредба на министъра на образованието и науката;
т. 3. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с из-ключение на учебния предмет „чужд език”, да общува с учениците на книжовен бъл-гарски език и да ги подпомага да усвояват книжоноезиковите норми;
т. 4. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява него-вите решения, както и препоръките на контролните органи на МОМН и на РИО и МОМН;
т. 5. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
т. 6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образовател-но-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
т. 7. да повишава професионалната си квалификация;
т. 8. да пази авторитета на училището и на колегите си;
т. 9. спазва правата на учениците и да се отнася с уважение към тях, както и към колегите и ръководството;
 т.10. редовно и добросъвестно да вписва в дневика и бележниците на учениците текущите оценки по предмета, както и отсъствията за учебния час;
т.11. в началото на годината да запознае учениците с изискванията на съответния предмет и да обяви системата си за оценямване както и своите очакваниея;
т.12. да изготвя в срок всички справки, изисквани от РИО и МОМН

т. 13. да спазва следните изисквания за облеклото си в училище:
- за мъже:  дълъг панталон, риза, блуза, пуловер, жилетка с къс или дълъг ръкав; 
- за жени:  Не се допускат дрехи, разголващи корема и гърба;
            т. 14. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за ус-пеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уме-нията му за общуване и за интегриране в училищната среда, да ги насочвакъм форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
т. 15. в началото на всеки учебен час да прави лично поименна проверка на присъстващите в часа и да отразява вярно отсъствията в дневника на класа;
т. 16. Учителите от начален етап след приключване на последния учебен час на класа извеждат учениците в двора на училището и ги предават на родителите, освен в случайте, когато родителят писмено декларира, че детето се прибира само.
т. 17. да отразява ежедневно преподадения материал в материалната кни-га; проведената допълнителна работа с изоставащи ученици да се отразява в книга-дневник на консултациите.
т. 18. да осъществява дежурство по график, определен в заповед на ди-ректора; дежурните учители идват на работа 15 минути преди първия учебен час на съответната смяна. Те следят и отговарят за реда на поверената им територия и отбелязват констатациите си в дневника за дежурства;
т. 19. да опазва училищното имущество и да възстановява щетите, нане-сени по негова вина или небрежност;
т. 20. да съдейства за осъществяването на инициативите на Училищното настоятелство, когато са в съответствие с интересите на училището, със законите на страната и не противоречат на принципите на този правилник;
 т. 21. класният ръководител е длъжен да докладва на Педагогическия съ-вет за всеки ученик, който е направил 5 и повече неизвинени отсъствия, да подава пис-мено тази информацията за социалните служби, както и да уведомява писмено родите-лите за тези отсъствия.

Чл. 62. Учителят няма право:
т. 1. да нарушава правата и да накърнява личното достойнство на учени-ците и на колегите си;
т. 2. да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
т. 3. да прилага форми на физическо или психическо насилие над учени-ците;
т. 4. да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището;
т. 5. да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
т. 6. да извинява отсъствия на ученици, ако не е класен ръководител на съответния клас;
т. 7. когато е класен ръководител, няма право да извинява отсъствия, ако ученикът не е представил писмен документ за тях съгласно изискванията на чл. 26. на настоящия правилник;
т. 8. да използва мобилен телефон по време на учебните часове;
т. 9. да пуши и да употребява алкохол в присъствие на  ученици 
т. 10. да внася в училището оръжие и/или други предмети, които са из-точник на повишена опасност.
Чл. 63. Когато е класен ръководител учителят е длъжен:
т. 1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната пара-лелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисципли-на, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информират родителите;
т. 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от пара-лелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
т. 3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката, както и на задължителните избрани от ученика извънкласни форми. При направени 4 неизвинени отсъствия уведомява писмено родителя;
т. 4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказа-ние или други мерки от ППЗНП и от този правилник;
т. 5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълни-телна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за въз-можностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалест, когато това се налага;
т. 6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки уче-ник от паралелката съгласно изискванията на ППЗНП и Наредба № 4 на МОМН за за-дължителната училищна документация;
т. 7. да организира и провежда родителски срещи;
т. 8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от пара-лелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитие на паралелката като общност;
т. 9. да участва в процедурите за награждаване и налагане на наказания и мерки по отно-шение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в ППЗНП и в този правилник;
т. 10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелка-та, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
т. 11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководите-ли с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и ро-дителите;
т. 12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които рабо-тят с ученици от паралелката;
т. 13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралел-ката до предаването й в архива на училището;
т. 14. да предоставя на родителите информация за приемното време на учителите.
Чл. 64. За виновно неизпълнение на описаните задължения учителите се санкционират съгласно описаните в чл.187 от КТ видове нарушения на трудовата дисциплина.

Раздел ІІ

Ученици

Чл. 65. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат ак-тивна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
Чл. 66. Ученикът има право:
            т. 1. на сигурност и защита в училище, да се обучава и възпитава в здра-вословна и сигурна среда, гарантираща правата му;
            т. 2. да бъдат зачитани неговите права и достойнство, да се отнасят към него с уважение;
т. 3. да избира профила на обучение, предметите и дейностите, предви-дени в учебния план като избираеми;
т. 4. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищ-ната дисциплина – при постъпване в училището, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
т. 5. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите пот-ребности, желания и способности;
т. 6. да ползва безплатни учебници и учебни помагала от списък, одобрен от МОМН, за обучението си от І до VІІ клас;
т. 7. да участва по свой избор в предложените от училището извънкласни дейности и в разработването на проекти, като в хода на учебната година може да ги сменя според желанието си;
т. 8. да получава от учителите си консултации при организиране на са-мостоятелната си подготовка;
т. 9. да дава мнения и предложения пред директора на училището по от-ношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;
т. 10. да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно работно време за развитие на интересите и спо-собностите си по ред, определен със заповед на директора;
т. 11. да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната си дейност, както и за приноса си за развитието на училищна-та общност и за утвърждаване на доброто име на училището;
т. 12. след завършване на основно образование да получава стипендия при условия и ред, определен с акт на Министерския съвет – за отличен успех /над 5.50/, социална  - за ниски доходи, за деца-сираци, за деца-инвалиди. Стипендии се получават след подаване на заявление с приложени документи за покриване условията за различните видове /копие от ученическа книжка, служебни бележки за доходи, акт за смърт, решение на ЛКК/. 
т. 13. да участва в работата на Педагогическия съвет, при обсъждане на неговото поведение в училище, както и при обсъждане на резултатите от обучението, при награждаване или наказване на ученици;
т. 14. да участва в Ученическия съвет на училището, ако бъде избран съ-гласно правилата на този ученически съвет.
т. 15. има право на защита от дирекция „Социално подпомагане” при налагане на наказание;
т. 16. ученикът може да отсъства по уважителни причини по чл.25 при стриктно спазване на чл.26 от настоящия правилник
Чл. 67. Ученикът е длъжен:
т. 1. да изпълнява задълженията си, определени с този правилник, както и разпоредбите на училищното ръководство и на учителите;
т. 2. да пази авторитета на училището и да уважава неговие традиции;
т. 3. да се отнася с уважение и респект към ръководството, учителите и служителите в училището;
т. 4. да зачита правата и достойнството на своите съученици, да се отнася към тях с уважение и толерантност, в т. ч. и по отношение на религиозните, етнически-те и половите различия;
т. 5. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на по-ложението му на ученик и на добрите нрави в обществото; да спазва наложените с този правилник ограничения във връзка с външния му вид, както следните изисквания към облеклото му в училище:
т. 5.1. за учениците от началния и прогимназиалния етап / от 1. до 8. клас/:
- за момичета: рокли, поли или панталони не по-къси от сре-дата на бедрото;
- за момчета: панталони не по-къси от средата на бедрото.
т. 5.2. за ученици от гимназиалния етап:
- за момичета: рокли, поли или панталони не по-къси от средата на бедрото, риза, блуза, пуловер, жилетка, сиучър;
- за момчета: дълъг панталон, риза, блуза, пуловер, жилет-ка, сиучър с къс или дълъг ръкав;
т. 5.3. да носят прически, които откриват лицата.
т. 6. да опазва училищното имущество и училищната документация и да възстановява щетите, нанесени по негова вина;
т. 7. да пази предоставените му за безплатно ползване учебници и учебни памагала и да ги върне на училището в края на учебната година или при напускане на училището. В случай че учебник или учебно помагало е унищожено, загубено или не-годно за следваща употреба, ученикът е длъжен за го възстанови на училището.
            т. 8. да се съобразява с изискванията на охраната, както и да спазва Пра-вилниците за безопасност и охрана в училището;
т. 9. когато се обучава в дневна форма, да посещава редовно учебните за-нятия, както и извънкласните форми на работа, определени като задължителни;
т. 10. да представя писмен документ за направените от него отсъствия, съгласно изискванията на чл. 26. на настоящия правилник;
т. 11. да се подготвя редовно и добросъвестно за учебните занятия и да полага съзнателни усилия за овладяване на учебния материал;
т. 12. да участва в някоя от предложените от училището извънкласни дей-ности в рамките най-малко на един учебен час седмично;
т. 13. да се явява навреме за учебните занятия, както и за извънкласните дейности;
Чл. 68. Ученикът няма право:
            т. 1. да накърнява с поведението си или с думи авторитета на училището;
т. 2. да накърнява с поведението си или с думи авторитета и достойнство-то на учителите и служителите;
            т. 3. да накърнява правата и достойнството на другите ученици и да уп-ражнява физическо или психическо насилие над тях, в т.ч. и на основата на религиозни, етнически и полови различия;
т. 4. да създава пречки на учителя при и по повод изпълнението на слу-жебните му задължения, както и да пречи на съучениците си по време на учебен час;
т. 5. да застрашава с действията си здравето и живота на другите, както и своите;
т. 6. да носи хладни и огнестрелни оръжия или други предмети, с които може да застраши здравето и живота на другите;
т. 7. когато се обучава в дневна форма, да отсъства без уважителна при-чина от учебните занятия, както и от извънкласните дейности, определени като задъл-жителни;
т. 8. да участва в хазартни игри;
т. 9. да се явява в сградата в нетрезво състояние, да пуши, да употребява алкохол и наркотици;
т. 10. да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;
т. 11. да изразява и/или да пропагандира чавеконенавистнически идеи, както и такива на расова, етническа или религиозна основа;
т. 12. да употребява мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя; училището не носи отговорност за изгубени или откраднати телефони или други технически или електронни устройства
т. 13. да се явява на училище:
- с панталони с разрези, с дрехи, които прекалено разголват тялото /бедра, корем, гръб и др./, както и такива, които не отговарят на определеното в чл. 64, т. 5;
- с дрехи, накити и аксесоари, които натрапчиво демонстрират ре-лигиозна принадлежност и/или принадлежност към групи и организации неприемливи по т. 10 и т. 11;
- когато е ученик от началния или прогимназиалния етап, да боя-дисва косата си, а когато е в гимназиалната степен – да боядисва косата си в цвят, раз-личен от природно-естествените /рус, кестеняв, риж, черен/;
- когато е ученик в началния или прогимназиалния етап, да се гри-мира, а когато е ученик в гимназиалната степен – да използва силен грим;
- когато е ученик в началния или прогимназиалния етап, да носи дълъг маникюр и да оцветява ноктите си, освен с бял или бледорозов лак, а когато е ученик в гимназиалната степен – да носи ноктопластика и да оцветява ноктите си в ярък цвят;
- с пиърсинг и/или татуировки;
- с шапка, качулка, кърпа или мрежичка за коса – в класната стая или физкултурния салон;
- с тъмни очила по време на учебни занятия, освен по медеценски причини, удостовелени с медицински документ.
т. 15. да внася храна и напитки в класните стаи;
т. 16. да напускат училищната сграда, когато са отстранени от учебен час;
            т. 17. да напуска училищния двор преди края на учебните си занятия за деня без упълномощен от директора ръководител. Забраната важи както за времето на учебните занимания, така и за междучасията и свободните часове.
т.18. да карат ролкови кънки, ролери, скейтбордове, скутери или велосипеди на територията на училището по време на учебните занятия;
т.19. да играят с топка в коридора и класните стаи;
т.20. демонстративната изява на любовни чувства би могла да се счита за оскърбление към другите членове на училищната общност и не се допуска на територията на училището.
т.21. да се канят външни лица – приятели, роднини  в сградата или двора на училището, освен родители за официални срещи.

Раздел ІІІ

Родители

Чл. 69. Училището осъществява образователно-възпитателния процес във взаи-модействие и сътрудничество с родителите.
Чл. 70. Родителите имат следните права:
т. 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на де-цата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисципли-на, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищна-та среда;
т. 2. да се срещат с директора, класния ръководител и учителите в опре-деленото приемно време или в друго удобно и за двете страни време;
т. 3. да участват в родителските срещи;
т. 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на учи-лището или за организацията на образователно-възпитателния процес;
т. 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, когато се засягат права и интереси на детето им;
т. 6. да участват в Училищното настоятелство;
т. 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на деца-та им, от специалист и да им бъде оказано съдействие във връзка с това.
Чл. 71. Родителите са длъжни:
т. 1. да осигуряват посещаемостта на децата си в училище както и учебници и учебни помагала;
т. 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с този пра-вилник срещу подпис при записването на детето им в училище и на първата родителска среща;
т. 3. да не допускат явяване на детето им в училище във вид и/или с об-лекло, които не съответстват на този правилник
т. 4. редовно да се осведомяват от учителите и класния ръководител за успеха и развитието на детето си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му да общува с учениците и с учителите и за интегрирането му в училищната среда; да изисква балажника за контрол и подпис;
т. 5. да се явява в училището, когато важни причини налагат това и бъде поканен от директора, класния ръководител или учител или поне два пъти годишно. При влизане в училище да спазват стриктно пропускателния режим и да не безпокоят учителите по кабинети по време на час.
т. 6. да поддържа редовно връзка с класния ръководител и да информира своевременно за промяна в адреса и/или телефоните за връзка с него;
т. 7. когато се налага детето му да отсъства по болест или по домашни причини, да уведоми класния ръководител най-малко един ден предварително.
т. 8. родителите на ученици от начален етап /първи и втори клас/ в началото на учебната година да представят декларация кой ще прибира детето от училище или че ще се прибира само. За 1 клас да бъде посочен маршрута, по който ще се придвижва;
т. 9. не се допуска еднолично  да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик на 26 СОУ, без присъствието на родителите на другия ученик и представител на училището;
т.10. да възстановява нанесените от ученика материални щети;
Чл. 72. Лицата, които официално имат настойнически права над ученик, имат същите права и задължения към ученика, както родителите.
Чл. 73. За неспазване задълженията, произтичащи от настоящия правилник, училището уведомява общинските служби, които имат право да приложат административни санкции на родителите.

Глава V

Награди, отсъствия и наказания на учениците

            Раздел І – награди на учениците
            Чл. 74. За постигнати високи резултати във учебно-възпитателната работа, постижения в спорта, изкуствата и науката както и за проявена гражданска съвест и придържане към моралните ценности на обществото, учениците могат да се награждават със следните морални и материални награди:
т.1. изказване на похвала или благодарност от класния ръководител или преподавател пред класа;
т. 2. изказване на похвала или благодарност от директора пред всички ученици. Предложението се прави от класния ръководител или преподавател до директора;
т. 3. изказване на похвала или благодарност от директора пред педагогическия съвет. Предложението се прави от класния ръководител или преподавател до директора, който излиза с предложение пред педагогическия съвет;
т. 4. записване в Летописната книга на училището по решение на педагогическия съвет по предложение на директора;
т. 5. материални награди за постижения в  учебния процес или друга положителна изява.
Раздел ІІ – отсъствия и наказания
Чл. 75. Ученик от дневна форма на обучение, който отсъства от учебни занятия или от задължителни извънкласни дейности без да има уважителна причина за това, по-лучава неизвинени отсъствия.
Чл. 76. Писмените документи за извиняване на отсъствия трябва да бъдат пред-ставени от ученика на класния ръководител не по-късно от три учебни дни след явява-нето на ученика на училище. Отсъствия, за които писменият документ е представен след този срок, се считат за неизвинени.
Чл. 77. Писмените документи за извиняване на отсъствията се съхраняват от класния ръководител до началото на следващата учебна година. Бележките се подреждат хронологически в индивидуални за всеки ученик пластмасови джобове, съб-рани в папка на класа.
Чл. 78. Закъснения за учебните занятия се допускат само до 15 минути за първия учебен час и след голямото междучасие, във всички останали случаи закъсняването за час се счита за цяло отсъствие. За по-големи закъснения се счита явяване след началото на първия/четвъртия час,  се считат за цяло отсъствие. Закъснения до 15 минути за три учебни часа се считат за едно неизвинено отсъствие.
Чл. 79. Ученик, който е отсъствал – по уважителни и/или неуважителни причи-ни – от повече от една трета от учебните часове за срока по даден предмет, по прецен-ка на учителя може да бъде оставен на изпит за определяне на срочната оценка вър-ху цялото учебно съдържание, преподадено до този момент. Учебните предмети, по ко-ито ученикът ще полага изпит, както и условията и редът, по които ще се проведе изпи-тът, се определят със заповед на директора.
Чл. 80. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специал-ни образователни потребности не се отразява на формирането на срочна и/или годишна оценка.
Чл. 81. Когато ученикът по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е отсъствал от повече от една трета от учебните часове за срока по даден предмет и е оставен от учителя без оценка за срока и/или годината, има право на удъл-жаване на срока и/или годината при спазване на следната процедура: Ученикът и него-вите родители /настойници/ в разговор с директора изясняват причините за от-съствията и подават писмено заявление, че желаят удължаване на срока и/или годината. Прилагат и съответните медицински документи. Директорът представя заявлението пред Педагогическия съвет, който взима решение. На основание на това решение ди-ректорът издава заповед за реда, по който ще бъде удължен срокът и/или годината.
Чл. 82. Ученик от дневна форма на обучение, който поради неизвинени отсъс-твия е оставен без оценка за годината по един или по няколко предмета, се явява на изпити за определяне на срочната и годишната оценка по ред и условия, определени със заповед на директора.
Чл. 83. За допуснатите отсъствия – извинени и неизвинени – класният ръководи-тел писмено уведомява родителя. Броят на отсъствията на ученика веднъж месечно се отразява от класния ръководител в ученическата му книжка.
Чл. 84. За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, ученикът се наказва по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП със:
т. 1. забележка;
т. 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учеб-ни часове време;
т. 3. предупреждение за преместване в друго училище;
т. 4. преместване в друго училище до краяна учебната година
т. 5. преместване от дневна в самастоятелна форма на обучение – за уче-ници, навършили 16-годишна възраст.
Чл. 85. Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нару-шение на този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в об-разователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на осно-ванието за отстраняването му като своевременно се уведоми родител.
Чл. 86. Когато ученик пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
Чл. 87. При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП /чл. 84 от този правилник/ може да се наложи мярка „Намаляване на поведението”.
Чл. 88. Освен налагане на наказания по чл. 139, ал 1 от ППЗНП /чл. 84. от този правилник/ с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище ученикът мо-же да бъде:
т. 1. насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкре-па от специалист;
т. 2. насочен към допълнително обучение в извънучебно време, включи-телно в периода на ваканциите;
т. 3. насочен към извънкласни и извънучилищни дейности;
т. 4. насочен към професионално ориентиране.
Чл. 89. За едно нарушение не може да бъде налагано повече от едно наказание.

Раздел ІІІ – срокове на наказанията и процедури

Чл. 90. Наказанието по чл. 139., ал. 1, т. 1 от ППЗНП /чл. 84, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на училището/ - забележка - се налага със заповед на ди-ректора по предложение на класния ръководител. Срокът му е до края на учебната го-дина.
Чл. 91. Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 2 от ППЗНП /чл. 84, т. 2 от ПУД на учи-лището/ – извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часо-ве време – се налага със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет /ПС/. Срокът му се определя в заповедта.
Чл. 92. т. 1. Когато ученикът се наказва по чл. 139, ал. 1, т. 2, от ППЗНП дейнос-тите, които той ще извършва не трябва да застрашават здравето и живота му, както и да унизяват достойнството му.
т. 2. Дейностите, които ученикът ще извършва в полза на училището мо-гат да бъдат:
т. 2.1. почистване – на класните стаи /под, цокли, маси и столове, чинове, первази на прозорци/, коридорите /мозайки, цокли, первази на прозорци/, дво-ра, компютърната техника, почистване на сняг;
т. 2.2. дейности по поддържане на цветята в сградата и в градина-та;
т. 2.3. дейности в помощ на майсторите по поддръжката на учили-щето в т. ч. боядисване;
т. 2.4. подпомагане на охраната при осъществяване на пропуска-телния режим в училището;
т. 2.5. дейности по поддръжката на компютърната техника и соф-туера.
т. 3. Дейностите, които ученикът трябва да извърши, могат да бъдат за еднократно изпълнение или за многократно извършване за определен период, посочен в заповедта.
Чл. 93. т. 1. Контролът по изпълнението на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 2 от ППЗНП /чл. 84, т. 2 от ПУД на училището/ се възлага на педагогическия съветник освен ако в заповедта не е изрично посочено друго лице от педагогическия персонал.
т. 2. В заповедта, ако е необходимо, се посочва и прекият ръководител на ученика при извършване на дейностите.
т. 3. При уведомяването на ученика за наложеното наказание му се връч-ва работна карта, в която прекият ръководител всеки ден, в който ученикът е работил, отразява датата, времето /начало и край/ на извършването на дейността, качеството на извършената дейностт, както и проявеното от ученика отношение към възложеното му. Прекият ръководител се разписва за всеки от дните. Ученикът е длъжен системно да представя тази работна карта на класния си ръководител или на лицето, посочено в за-поведта.
т. 4. При изтичане на срока на наказанието  педагогическият съветник  или лицето, посочено в заповедта, уведомява директора. Работната карта се предава на пом.-директорите за архив.
т. 5. Когато на ученика е възложена дейност, изискваща използването на инструмент или работа с препарати и други ващества, представляващи реск за здравето, преди започване на работа прекият му ръководител го инструктира за безопасност. В тези случаи ученикът не може да бъде оставян без постоянния контрол на прекия му ръководител.
т. 6. В случай, че ученикът не изпълнява дейностите, определени му с на-казанието, класният ръководител спешно уведомява за това родителите и директора, а на първото заседание на ПС докладва пред педагогическата колегия за обсъждане и ре-шение.
Чл. 94. Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП /чл.84, т. 3 от ПУД на учи-лището/ – предупреждение за преместване в друго училище – се налага със заповед на директора по предложение на ПС. Срокът му се определя в заповедта на директора.
Чл. 95. Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП /чл. 84, т. 4 от ПУД на учи-лището/ - преместване в друго училище – се налага със заповед на директора по пред-ложение на ПС. Срокът му е до края на учебната година.
Чл. 96. Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 5 от ППЗНП /чл.84, т. 5 от ПУД на учи-лището/ - преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – се налага със за-повед на директора по предложение на ПС. Срокът му се определя в заповедта.
Чл. 97. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ППЗНП /чл. 84, т. 4 и 5 от ПУД на училището/ се налагат като крайна мярка при тгежки или системни нарушения.
Чл. 98. Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ППЗНП /чл. 84, ал. 1, т. 4 и 5 от ПУД на училището/ са наложени до 30 дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
Чл. 99. Мярката  по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП /чл. 85 от ПУД на училището/ - от-страняване от училище – се налага със заповед на директора. Когато учител прецени, че има основание да бъде приложена тази мярка спрямо някой ученик, той незабавно съ-общава на директора или на дежурния пом.-директор за издаване на заповед за отстра-няването и за уведомяване на родителите. За времето на отстраняване на ученика му се отбелязват неизвинени отсъствия.
Чл. 100. т. 1. При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП /чл. 86 от ПУД на училището/ - отсраняване от учебен час – учителят отбелязва неизвинено отсъствие на ученика за този час.
т. 2. Ученикът няма право да напуска територията на училището. Ако учителят му нареди, ученикът е длъжен да се яви при директора, пом.-директорите, пе-дагогическия съветник или при класния си ръководител
т. 3. Мярката по тази алинея не може да бъде прилагана спрямо ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреж-дането или нарушението на здравето.
Чл. 101. Мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП /чл. 87 от ПУД на училището/ се налага със заповед на директора по предложение на ПС. Срокът й се определя в заповедта на директора, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
Чл. 102. Мерките по чл. 139, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНП /чл. 87 и 88 от ПУД на учи-лището/ се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗН /чл. 84 от ПУД на училището/.
Чл. 103. Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 от ППЗНП /чл. 88 от ПУД на училището/ се определят, като си отчитат и възможностите на училището.
Чл. 104. При налагането на наказанията и мерките по чл. 139 от ППЗНП се спазва следната процедура:
т. 1. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказа-ние.
т. 2. Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП класният ръководител задължително уведомява дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика. Представител на дирекцията може да присъства на изслушването при изясняване на фактите с оглед защита на пра-вата и интересите на ученика.
т. 3. За всяко производство за налагане на наказание или на мярката по чл. 139, ал. 5 докладчик е класният ръководител освен ако директорът изрично не е на-редил друго. В такива случаи докладчик е учител, който преподава на ученика.
т. 4. Преди налагане на наказанието или мярката ученикът трябва да бъде изслушан, а фактите и обстоятелствата във връзка с нарушението/нарушенията трябва да бъдат изяснени и проверени. При наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 – забележка – това се прави от директора, а във всички останали случаи – от ПС.
т. 5. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мне-ние.
т. 6. На изслушването могат да присъстват педагогическият съветник, ре-сурсният учител, учители и съученици на ученика, както и представител на дирекция „Социално подпомагане”.
т. 7. Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП /чл. 85 от ПУД - отстраняване от училище/ се взема мнение-то на класния ръководител на ученика.
т. 8. След изясняване на обстоятелствата по решение на директора – за наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП /забележка/, или на ПС – във всички оста-нали случаи, директорът издава заповед за наказание и/или за налагане на мярка, в ко-ято посочва видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.
т. 9. Заповедта може да се обжалва пред Началника на РИО на МОМН.
т. 10. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на учени-ка наказания и/или мерки.
т. 11. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в дневника на паралелката, в личния картон на ученика.
т. 12. Наложените наказания по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП, както и мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП /намаляване на поведението/ се обявява от класния ръково-дител пред класа.
Чл. 105. Ученик, наказан по чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП /чл. 84, т. 3 от ПУД на училището/, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, опреде-лени със заповед на началника на РИО на МОМН.
Чл. 106. Ученик, на когото е наложена мярка по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП /чл. 87 от ПУД на училището/ се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех , както и правото да участва в представителни прояви от името на училището.
Чл. 107. Наказанията и мерките заличават с изтичане на срока, за който са нало-жени, или предсрочно по реда, по който са наложени. Заличаването се отбелязва в уче-ническата книжка, в дневника и в личния картон на ученика.
Чл. 108. Наказания по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП могат да се налагат и за допусна-ти неизвинени отсъствия, както следва:
т. 1. За допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия – по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП /чл. 84, т. 1 от ПУД на училището/ - забележка.
т.2. За допуснати от 10 до 20 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал. 1, т.2 от ППНЗП/ чл. 84 от ПУД на училището/ - извършване на дейности в полза на училището
т. 3. За допуснати от 20 до 40 неизвинени отсъствия – по чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП /чл. 84, т. 3 от ПУД на училището/ - предупреждение за преместване в дру-го училище.
т. 4. За допуснати повече от 40 неизвинени отсъствия – по чл. 139, ал. 1, т. 4 или т. 5 от ППЗНП /чл. 84, т. 4 или 5 от ПУД на училището/ - преместване в друго училище или преместване от дневна в самостоятелна форма.
Чл. 109. За всички неуредени с този правилник въпроси се прилага ППЗНП и другите нормативни документи, действащи в системата на образованието.

 

 

 

 


Полезни връзки:

РИО, СОФИЯ-ГРАД

Всичко за матурите

Национален образователен портал на ученика от 1-ви до 12-ти клас

САЙТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Министерство на образованието, младежта и науката

Портал на Съвета на Европа

Уеб-базирана платформа на рейтинговата система