WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти
   

Анкета:


Кое училище бихте избрали за следващата учебна година?

Нашето училище
Професионална гимназия
Друго училище

Работа по проекти

 

Проект „Успех”

Информация за извънкласните дейности в 26. СОУ „Йордан Йовков” за 2014 – 2015 година

№ 1

Репродуктивно и сексуално здраве

Цел / Дейност:
Целта на клуба е да се разширят и задълбочат знанията на учениците за строежа и функциите на човешкото тяло, а също и да се повиши нивото на здравната култура и половото общуване.

Възраст на участниците: 9-12 клас

Ръководител: Антония Илиева

№2

Млад еколог

Дейност:
Занимава се със здравословния начин на живот, природозащитна  дейност, природните богатства на планините около нас, състоянието на околната среда в София.

Възраст на участниците: 4 клас

Ръководител: Анжела Цонева

№3

Млад огнеборец

Цел / Дейност:
Възпитава във физическо здраве, групова игра, колективизъм и здравословен начин на живот; подготвя учениците за съзтезания по млад огнеборец. За 6 години клубът е донесъл 10 купи.

Възраст на участниците: 5-8 клас

Ръководител: Владимир Власаков

№4

Робинзон

Цел /Дейност:
Извеждане на децата от постоянната им среда в неизвестността, изграждане на умения за оцеляване, ориентиране чрез игри, качествено общуване.

Възраст на участниците: 5-8 клас

Ръководител: Генадий Матвеев

№5

Аз чета

Дейност:
Запознава учениците с историята на буквите, книгите,  библиотеките у нас и по света. Целта е приобщаване към четенето, чрез нетрадиционни форми и методи – илюстриране на книжки, театрални сценки, изработване на макет на книжно тяло и мн. др.

Възраст на участниците: 2-5клас

Ръководител: Михаела Илиева

№6

Журналистика

Дейност:
Дейността на клуба включва усвояване на  знания и умения за писане на журналистически текстове: информационна бележка, репортаж, интервю, есе. Заедно с това се усъвършенстват знанията по роден език. Младите журналисти се обучават как да отразяват важни училищни събития и подготвят материали за електронното издание на училищния вестник „26-то Днес”.

Възраст на участниците: 7 клас

Ръководител: Пролетка Николова

№7

Непознатият свят на книгата

Дейност:
Занимава се с литературните произведения през XX век и различни автори, които не се изучават в часовете по литература в училище.

Възраст на участниците: 12 клас

Ръководител: Ивон Каменска

№8

Забавна и полезна математика

Дейност:
Целта на клуба е да събуди интереса и обичта на учениците към математиката. Чрез заниманията се развива  логическото мислене, интелекта, креативността, въображението.

Възраст на участниците: 5-6 клас

Ръководител: Теодора Богданова

 

№9

Екораница

Цел / Дейност:
Целта на клуба е опознаване на различни природни и културни забележителности, събуждане на любовта към родината.
Посещават се различни обекти, близо и далеч, пътува се главно с влака. Интересът е голям.

Възраст на участниците: 5-12 клас

Ръководител: Елена Константинова

 

№10

Общуване чрез танци – народни танци

Дейност:
Запознаване с българския танцов фолклор, най-характерните образци и български традиции.

Възраст на участниците:3 клас

Ръководител: Любка Стефанова

№11

Приложна етнография

Дейност:
Занимава се с ръкоделие и с обичаите, свързани с различните празници.

Възраст на участниците: 10 клас

Ръководител: Светлана Радева

№12

Дизайн

Цел / Дейност:
Целта на клуба е учениците да изградят собствен усет към модата, съчетаването на цветове, шарки и аксесоари, естетическо чувство към стилното, практичното и красивото. Да  развият сръчността си и да осъществят собствените си творчески идеи.

Възраст на участниците: 3-4 клас

Ръководител: Искрена Иванова

Училището като център в общността

„Училището като център в общността“ е проект, който ще стартира през февруари в 13 училища в страната. Целта на проекта е училището да бъде отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място.

Спечелилите участници бяха обявени на събитие, което се проведе в залата на Френски институт в България. Специална част от церемонията беше публичната лекция на Крис Джоунс, международен експерт в сферата на създаване и развитие на общностни училища. В нея тя разказа за прилагането на модела в 55 страни по света. По нейните думи, учениците на 21 век трябва да бъдат конкурентноспособни, креативни, предприемчиви, адаптивни в работата в различна културна среда, да правят информирани избори за своето здраве и бъдеще.

„Развиването на училището като общност е един от начините за постигане на така желаните промени в образованието, за подобряване на средата и климата в училище, за активно включване и участие на различни партньори от общността в училищния живот и за припознаване на училището като място за събиране и вземане на важни за общността решения“, каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

13-те училища, в които ще започне проектът, бяха избрани след конкурс, който стартира в края на октомври 2014 г. със 167 кандидатури от цялата страна. Училищата бяха селектирани на 3 етапа.
На третия етап от селекцията, училищата бяха посетени на място от външни оценители , наети от Национална мрежа за децата, като бяха проведени интервюта с директори, учители, ученици, родители и партньори на училището.
Участието на 26. СОУ бе подкрепено от училищното настоятелство, училищният парламент, Община Витоша, Народно читалище „Братя Миладинови “ и Сдружение за Княжево.

Полицентрично инспектиране на мрежа от училища

Проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Цел на проекта – подобряване на работата в училище и решаване на проблеми, основаващи се на добрите практики и сътрудничество между отделните училища, участници в мрежата.
Разработва се в партньорство между четири Европейски страни – Англия, Ирландия, Холандия и България.


 


 

 

Партньори:

Бизнес каталог N1 в България - BUSINESS.bg