WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти

ПОМАГАЛО ЗА УЧЕНИКА

 

  Седмична програма ВТОРИ срок 2014 - 2015  
 

 
  СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА  
 

Преподавател

Предмет

Кабинет 

1

Елка Велкова

Български език и литература

204

2

Вяра Ненчева

Икономика

003

3

Анжела Цонева

Мониторинг, Туризъм

001

4

Даниела Тончева 11а

Български език и литература

302

5

Пролетка Николова 7 б

Български език и литература

301

6

Ивон Каменска 10 а

Български език и литература

301

7

Петя Младенова 12 а

Английски, руски език

004

8

Катерина Николова 6 б

Английски език

002

9

Илияна Балачева

Английски език

004

10

Таня Илиева 5 а

Испански език

204

11

Теодора Богданова

Математика

003

12

Елена Йорданова

Математика

401

13

Стефан Томов

Информатика, инф. технологии

202, 203

14

Кристяна Тенева

Информатика, инф. технологии

202, 203

15

Владимир Власаков 5 б

Физика, човекът и природата

300

16

Антония Илиева 9 а

Химия, биология

100

17

Елена Константинова 7 а

География

402

18

Светлана Радева

Туризъм, икономика

005

19

Маргарита Цанова

История

403

20

Ралица Гуринова

Изобразително изкуство

006

21

Катя Гигова

Музика

005

22

Искрена Иванова

ДТИ, технологии, информатика, инф. технологии

001

23

Пенка Петрова 6 а

Физическо възпитание и спорт

Салон

24

Надежда Карабельова 8 а

Физическо възпитание и спорт

Салон

25

Ивайло Доков

Физическо възпитание и спорт

Салон

26

Мария Тачкова

Начален учител  - 1 а клас

103

27

Силвия Петрова

Начален учител  - 1 б клас

104

28

Марияна Якимова

Начален учител  - 2 а клас

101

29

Кристина Тодорова

Начален учител  - 2 б клас

102

30

Стефка Благоева

Начален учител  - 3 а клас

303

31

Невена Делиева

Начален учител  - 3 б клас

304

32

Виолета Коцева

Начален учител  - 4 а клас

305

33

Аксиния Човалинова

Начален учител  - 4 б клас

306

34

Йорданка Панайотова

Предучилищна група А

105

35

Галина Илиева

Предучилищна група Б

106

36

Женя Демирева

Възпитател 1 а клас

103

37

Живка Атанасова

Възпитател 1 б клас

104

38

Даниела Димитрова

Възпитател 2 а клас

101

39

Нина Димитрова

Възпитател 2 б клас

102

40

Аксиния Тончева

Възпитател 3 а клас

303

41

Мая Дионисова

Възпитател 3 б клас

304

42

Зора Кацарска

Възпитател 4 клас

305

43

Драгомир Геров

Възпитател 5 клас

306

44

Генадий Матвеев

Педагогически съветник

404

45

Любка Стефанова

Ресурсен учител

404

 
 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2014/2015 г.

 
 

Преподавател

Предмет

Ден

Час

Е. Велкова

БЕЛ

Вторник

13:30

Е. Велкова

Родители

Вторник

17:30

В. Ненчева

Икономика   

Вторник

13:30

В. Ненчева

Родители

Понеделник

17:30

А. Цонева

Технологии

Вторник

11:30

А. Цонева

родители

Вторник

18:00

И. Каменска

БЕЛ, философия

Понеделник

12:40

И. Каменска

Родители

Петък

14:30

Д. Тончева

БЕЛ

Вторник

12:40

Д. Тончева

Родители

Вторник

11:10

П. Николова

БЕЛ

Вторник

11:55

П. Николова

Родители

Вторник

13:30

П. Младенова

Английски език

Вторник

13:30

П. Младенова

Родители

Вторник

07:30

И. Балачева

Английски език

Вторник

13:30

И. Балачева

Родители

Сряда

10:00

К. Николова

Английски език

Сряда

12:00

К. Николова

Родители

Вторник

17:30

T. Илиева

Испански език

Петък

13:30

Т. Илиева

Родители

Сряда

12:00

Т. Богданова

Математика

Понеделник
Петък

14:20
11:10

Т. Богданова

Родители

Вторник

12:40

Е. Йорданова

Математика

Сряда
Понеделник

10:00
14:10

Е. Йорданова

Родители

Вторник

13:30

С. Томов

Информатика

Сряда

13:30

С. Томов

Родители

Четвъртък

13:30

И. Крумова

Информатика, Технологии

Сряда

13:30

И. Крумова

Родители

Понеделник

09:20

К. Тенева

Инф. технологии

Вторник

10:00

К. Тенева

Родители

Петък

09:00

В. Власаков

Физика, Човекът и природата

Понеделник
Четвъртък

15:10
12:00

В. Власаков

Родители

Сряда

17:00

А. Илиева

Химия, биология – гимназия

Вторник

14:30

А. Илиева

Химия, биология–прогимназия

Понеделник

11:00

А. Илиева

Родители

Сряда

11:00

М. Цанова

История - прогимназия

Четвъртък

11:10

М. Цанова

История - гимназия

Сряда

14:20

М. Цанова

Родители

Петък

11:55

Е. Константинова

География - прогимназия

Петък

12:00

Е. Константинова

География - гимназия

Петък

14:20

Е. Константинова

Родители

Петък

17:40

С. Радева

Туризъм, икономика

Четвъртък

13:20

С. Радева

Родители

Четвъртък

09:20

Р. Гуринова

Изобразително изкуство

Сряда

11:10

Р. Гуринова

Родители

Сряда

11:55

К. Гигова

Музика

Сряда

12:40

К. Гигова

Родители

Вторник

16:30

П. Петрова

Родители

Понеделник

12:40

Н. Карабельова

Родители

Понеделник

12:40

И. Доков

Родители

Сряда

12:00

М. Тачкова

Начален учител

Понеделник

12:30

М. Тачкова

Родители

Петък

12:00

С. Петрова

Начален учител

Петък

12:30

С. Петрова

Родители

Петък

08:00

М. Якимова

Начален учител

Петък

12:30

М. Якимова

Родители

Вторник

08:00

К. Тодорова

Начален учител

Петък

12:30

К. Тодорова

Родители

Четвъртък

08:30

С. Благоева

Начален учител

Понеделник

12:40

С. Благоева

Родители

Понеделник

08:30

Н. Делиева

Начален учител

Понеделник

12:40

Н. Делиева

Родители

Понеделник

08:00

В. Коцева

Начален учител

Четвъртък

12:35

В. Коцева

Родители

Понеделник

08:00

А. Човалинова

Начален учител

Четвъртък

12:40

А. Човалинова

Родители

Вторник

12:40

Г. Илиева

Родители

Понеделник

08:00

Й. Панайотова

Родители

Понеделник

08:00

Г. Матвеев

Родители

Четвъртък

18:00

 

 
 

график за класни работи за ВТОРИ учебен срок
2014/ 2015

 
 

Клас

Предмет

Дата

Български език и литература

05.05.15

Математика

12.05.15

Български език и литература

05.05.15

Математика

12.05.15

Български език и литература

29.05.15

Математика

29.04.15

Български език и литература

29.05.15

Математика

29.04.15

Български език и литература

12.05.15

Математика

18.05.15

Български език и литература

12.05.15

Математика

18.05.15

Български език и литература

27.05.15

Математика

15.05.15

Български език и литература

09.06.15

Математика

28.05.15

Английски език

05.06.15

Испански език

18.05.15

10А

Български език и литература

03.06.15

Математика

28.05.15

Английски език

19.06.15

Испански език

10.06.15

11 А

Български език и литература

04.06.15

Математика

26.05.15

Английски език

19.05.15

Испански език

10.06.15

12А

Български език и литература

06.04.15

Математика

15.04.15

Английски език

28.04.15

Испански език

20.04.15

 
 
 
 
Управление на проекти с OPENPROJ

 
     
   
   
     
   
 

 

 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
 
Анкета:


Подкрепяте ли мобилизирането на действията за чиста природа?

Да
Понякога
Не