За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Извънкласни дейности
Проекти
 
Резултати от проведени анкети:

1: „Йовков и ние”
            Повечето от анкетираните ученици са изучавали някои от произведенията на Йордан Йовков. Първият въпрос за родното място на Йовков, повече от 80% от анкетираните са отговорили вярно. На втория и третия въпрос, свързани с биографията на Йовков само половината от анкетираните отговарят вярно. На въпросите, свързани с творчеството на писателя, които са четвърти и пети, процентът на верните отговори е по-голям от процента на неверните. Познанията върху героите на Йовков са задоволителни, почти 75% верни отговори. На въпроса „Кой е любимият ви разказа анкетираните отговарят: „По жицата”. 

2: „Отряд 13”
Анкетата  направена по време на концерта на групата в училищния двор.Преобладават анкетираните, които познават групата и техният стил на изпълнение. По-голямата част от анкетираните не са запознати с подробности от историята на групата и не знаят кога е създадена. Всички до 1 са запознати с факта, че членовете на групата са лежали в затвора, но само 25% от тях знаят за какво са излежавали наказание. Също такава част от анкетираните знаят коя е дебютната им песен. По-голям е броя на учениците, които са запознати с факта, че групата е имала престижно участие в „Шоуто на Слави”. Песента „Няма никой до теб” не въздейства на повече от половината анкетирани, 25% изразяват положителни оценки за песента, а 20% - отрицателни.
След края на концерта на група „Отряд 13” 70% от анкетираните казват, че са харесали тяхното изпълнение. Но по отношение промяната на отношението към формацията мненията са разделени наполовина.

3: „14 февруари – двоен празник”
Анкетата беше изработена по повод концерта на училището, проведен н 13 февруари. С оглед на ограниченото време, с което разполагахме сведохме въпросите до 7.  На първият въпрос за предпочитанията на анкетираните всички отговарят и Трифон Зарезан и Свети Валентин. Но за всички по-българският празник е Трифон Зарезан. Вероятно причината за този резултат е фактът, че знаят, че празникът е католически. 75% от анкетираните са се загрижили да зарадват любимите хора, като са предпочели подаръци с емоционална стойност.