WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти
 

 
 

Добре дошли в рубрика Екология

На 05 10 2012г. 10 а клas участва в туристически поход по маршрут - Княжево - Зл.мостове - х.Момина скала, воден от гospovaжа П.Петрова. На хижа Момина скала бе проведен туристически празник, в който младите туристи демотстрираха уменията си в комбинирана Туристическа щафета

Преодоляване на препятствие-движение по въжен мост и кросово бягане по неравен терен.

Участваха в състезание по волейбол и се класираха на 1-во място.


10 а кл. е паралелка еко-туризъм и това мероприятие демонстрира на практика изучаваното в часовете по Туристическо ориентиране.

На 29.09. 2012г 10 а кл и ученици от другите класове участваха в туристически поход по маршрут - София - Земен - Скакавица. След посещение на Земенския манастир се отправихме към Скакавишкия водопад. снимки от похода>>>

26 соуНа 27 април учениците от 12.а клас направиха комбинирана учебна екскурзия, в която бяха включени посещение на Светата убител Свети Мина и пречиствателна станция Кубратово, намиращи се в покрайнините на София.

Вижте снимки от екскурзията >>>

22. АПРИЛ- ДЕН НА ЗЕМЯТА

„ДА СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА ЧРЕЗ 555 ЗЕЛЕНИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ В 26.СОУ”

В 26 СОУ “Йордан Йовков” се обучават ученици по уникален профил – “Екологичен туризъм с английски език” с прием след седми клас и традиционно на Деня на Земята - 22. април  в 26.СОУ”Йордан Йовков” се провежда Ден на отворените врати. Тази година празникът премина под мотото „ДА СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА ЧРЕЗ 555 ЗЕЛЕНИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ В 26.СОУ”.

Първокласниците получиха своите първи еко уроци чрез презентация „Замърсяването на околната среда” изготвени от клуб „Да четем или не, това е въпросът....”
Учениците от клубовете „Млад еколог” и „Еко раница” и клуб, и ученици от 2. клас представиха пред своите съученици изследвания за флората и фауната в Природен парк Витоша и туристическите маршрути в планината на тема „Витоша – нашата планина, нашият район” и „Приказка за дърветата”.

В двора на училището учениците от 3. клас посадиха широколистни и иглолистни дъвета и им поставиха табели.

Участниците в клуб „Робинзон” направиха заслон и демонстрираха как се оцелява сред природата, а учениците от клуб „Първа помощ” ни научиха как можем да окажем първа помощ при счупване на ръка и при контузено коляно.
Учениците от 4. клас рисуваха картини на тема: „Водата диша-водата цъфти”, „Да опазим свободния полет на птиците”, „Да обичаме животните и да се грижим да оцелеят”.

Учениците от петите класове изработиха табло „Моят зелен град”.
Шестокласниците нарисуваха плакат „Болната земя” и подготвиха предложения за нейното оцеляване.
Седмокласниците проведоха дискусия на тема „Проблемите на Земята”.

Учениците от 8. клас преведоха на английски език предложенията за зелени действия.
9. клас изготвиха в специален еко флаер.

Учениците от 10.  клас  подготвиха модел на еко къща с батерия на слънчева енергия, ветрогенератор и специална изолация и  презентация на тема „Чиста вода”.

11. клас обиколиха квартал Княжево и изработиха карта с нерегламентираните сметища в района, които ще бъдат  включени в акцията „Да почистим България за един ден” на 12.05.2012г. Единадесетокласниците  участваха  и в презентация „Пренаселването на Земята- време за решения”и подготвиха плакати:”Невероятно, но факт” и „Най-чистата енергия е спестената енергия”, изработиха еко бонбони от природни материали.

 


Клуб „Моден дизайн и рециклиране” отвориха ателие - базар с изработените от тях аксесоари и бижута от рециклирани материали.
Участниците в клуб „Приложна етнография” демонстрираха работа с вълна- „плъсти”, традиционна българска шевица и традиционни български ястия.  
Досегашните действия показаха, че е необходимо мобилизиране за планетата Земя.
Учениците разбраха, че не може да се дават само идеи, а всеки трябва да има личен принос към опазването на околната среда, като почисти района коло дома, квартала и училището си. За нас е важно  формирането на гражданска позиция и добра екологична култура и природозащитно образование от подготвителен клас до абитуриентите.

 

Залесителна акция по случай Международният  ден на Земята

На 21.04.2011г. в двора на училището се проведе залесителна акция.
Учениците от 10а и 10б класове засадиха няколко вида храсти, иглолистни и широколистни фиданки.

На 02.02.2011г., учениците Гергана, Станиела, Ели и Силвия от 12а, както и Спасимира и Стефан от 6б клас бяха поканени да участват в предаването „Хлапета” на програма „Христо Ботев” на БНР. Те взеха участие в предаването като отговаряха на въпроси, свързани с еко пътеката на Витоша и проектите, които изготвят по време на обучението си в паралелката „екологичен туризъм”. Дискутираха още теми като правилата в училище и в живота, отношение към замърсяването на околната среда, както и нашият училищен вестник. Споменаха за новата инициатива за спирането на използването на найлоновите торбички в кв. Княжево, която е свързана с проектите „Зелен град” и „Зелена мрежа”.

От името на ръководството на училището изказваме похвала за оличното представяне на нашите възпитаници.

Световeн ден на околната среда

Ученици от 9 а клас поздравиха министър Нона Караджова със Световния ден на околната среда - 05.06.2010 г. Празникът, организиран от МОСВ и Столична община, се състоя в събота от 10,30 ч. в Южния парк. Нашите ученици взеха активно участие и спечелиха много награди от викторините.


 

Червената книга на България

В първото издание на Червената книга са включени общо 154 вида животни и то само гръбначни. Във второто издание вече намират място 284 вида животни, които получават различен статут- изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Виждате едно почти двойно увеличение на видовете, които ще влязат в Червената книга на България. И тази цифра е показателна за негативни промени, които настъпват в българската фауна.

гледай презентацията

 

 

Биоразнообразието

Биоразнообразието е научен термин с който се обединяват всички живи форми на Земята. То може да има и локален характер, като напр. да обединява всички растителни и животински видове в дадена екосистема. Съществуват 3 вида биологично разнообразие:

1Генетично разнообразие - разнообразие на гените при  отделните видове. То включва т.нар. популационна генетика.  Може да отговаря и за популацииите на различните видове.
2Видово разнообразие - разнообразие на видовете флора и фауна в отделна екосистема или Земята като цяло. 3Разнообразие на екосистемите - обединява различните   екосистеми на планетата.

гледай презентацията

 

ЕКОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР

 

2010 година е обявена за международна година на биологичното разнообразие.

На 22 май 2010 година Световният ден на биологичното разнообразие ще бъде отбелязан под мотото “Биологично разнообразие за развитие”

Екосистемите, които зависят от биологичното разнообразие са важни за преодоляване на глада и бедността за за просперитет и благополучие на човечеството

Важни световни дни, чрез които се заостря вниманието на жителите на планетата Земя за състоянието й:

-         2 февруари – Световен ден на влажните зони;

-         22 март – Световен ден на водата;

-         22 април – Световен ден на Земята;

-         22 май – Световен ден на биологичното разнообразие;

-         5 юни – Световен ден на околната среда.

 

-          7 ДЕКЕМВРИ 2009 – СВЕТОВНА СРЕЩА ЗА КЛИМАТА В КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ

 

 

 

ЕКОУСМИВКА

 

Това на снимката е единственото доказателство за
глобалното затопляне!


 


 

 

 

 

Ето как премина нашият велопоход ,
част от Глобалната кампания „350” за действие срещу измененията в Климата.

 


ПРИЗИВ

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

НА КВАРТАЛ КНЯЖЕВО

 

Зелената генерация на 26 СОУ „Йордан Йовков” ще се включи в Глобалната кампания „350” за действие срещу измененията в Климата с организиран велопоход на „350” ученици, родители  и граждани на kв. Kняжево и район Витоша.

Нашето намерение е на 24.10.2009г. група от колоездачи на „Зелената генерация” да премине по велосипедната алея на бул. „Цар Борис ІІІ” от Горнобански път до „Руски паметник”.

Призоваваме ви да се присъедините към проявата. Нека бъдем заедно в усилията ни за един по-чист свят!

Сборен пункт: 24.10.2009 г. – събота 10:00 ч. на велосипедната алея на Горнобански път.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Емилия Манолова

Директор на 26 СОУ


19 революционни идеи за устойчив начин на живот

 

    Часове по ''щастлив живот'' в училище, отглеждане и консумация на храна в малки общности, улавяне и съхранение на кислород с помощта на водорасли...Това са само някои от ''19-те революционни идеи за устойчив начин на живот през 21 век'', подготвени от Британската комисия за устойчиво развитие.

Идеите са избрани от общо 285 предложения на над 400 представители на бизнеса, академичните среди, експерти в областта на устойчивото развитие, както и на широката общественост. Решенията, които варират от технологични иновации до връщане назад към природата, са разделени в три категории – устойчив живот, устойчиви места и устойчива икономика.

Въпреки че ''19-те революционни идеи'' за разработени за Великобритания, според създателите им те могат да бъдат прилагани  от индивиди, общности или цели градове и на международно равнище.

19-те идеи:


Устойчив начин на живот

1. Уникални ''общности'' (incredible edible communities) - насърчават гражданите да отглеждат и да консумират храна на общностно равнище
2. Идеята за ''общностната градина'' - превръщане на неизползваните градски площи в обществени ферми
3. Натурални ценности - възпитание на децата и създаване на чувство за обвързаност с природата
4. Приемане на щастието насериозно - целта е да се дефинира понятието ''щастлив живот'', а начините за постигането му да бъдат преподавани в училище
5. Мобилизаране и създаване на активни общностн и мрежи от граждани и организации за промяна
6. Конгрес за бъдещето - така ще се избегнат краткосрочните политики чрез въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения

Устойчиви места

7. Нисковъглеродни зони - подобряване на некачественото стротелство чрез мерки за енергийна ефективност
8. Инвестиции в качествено строителство в Манчестър, като така да се осигурят и работни места
9. От ''предплата'' до ''заплащане чрез спестяване'' - финансиране на енергийната ефективност на домакинствата  чрез бъдещите спестявания от енергийните сметки
10. Ефективно използване на почвите за биоенергия
11. Намаляване на броя на боледувашите така че до 2020 разходите за лечение да спаднат с 20%
12. Трансформиране на цели шосета във велоалеи, за да се насърчи колоезденето като алтернативният вид транспорт

Устойчива икономика


13. Включване на гражданите в процеса на улавяне и съхранение на въглерод, като и те да имат достъп до печалбата чрез годишни ''въглеродни премии''
14. Киото 2 - борба с климатичните промени чрез фиксиране на международна ''въглеродна'' цена за традиционните горива.
15. Персонални въглеродни бюджети за гражданите, чрез които и те да бъдат въвлечени в борбата с парниковите емисии
16. Зелени инвестиции - финансиране на преминаването към нисковъглеродна икономика чрез собствени инвестиции
17. Създаване на Кралска банка за устойчивост
18. Green Inc. - създаване истински зелен трудов пазар, в който всички професии да са съобразне с устойчивото развитие
19. Използване на водорасли за улавяне на индустриалния въглерод и съхранение на вредното веществео чрез открития на агро инженерството.

 

 

По материали от вестник "Дневник"


Замърсяването на водата


Екологичен речник


Люлин - планината, която ни обединява

Статия Екология

Зелена алтернатива за район "Витоша"

Проект "Зелен Град"

На 22 април – Деня на Земята, се дава началото на двегодишна кампания
2009 – 2010 г. – „Зелена генерация”. Ключовите принципи са:

  • Бъдеще без СО2, базирано на възобновяеми източници на енергия;
  • Индивидуални ангажименти за отговорно устойчиво потребление;
  • Трансформиране на глобалната образователна система в „зелена”;
  • Създаване на „зелена икономика, която да помогне за намаляване на бедността.

Да дадем личен принос за промяна на ситуацията и помогнем за решаване въпросите и проблемите на изменението на климата.  Дори ако променим навиците си – ще намалим емисиите на парникови газове в атмосферата:

  • Да гасим осветлението, ако няма реална нужда от него;
  • Да не оставяме електрически апарати в режим “Stand-by”;
  • Да пестим водата, като затваряме кранчето на чешмата;
  • Да събираме разделно отпадъците;
  • Да не ползваме автомобили, а да придвижваме с колело и градски транспорт.

22 април – Международен ден на планетата Земя
Климатичните промени са най-голямата заплаха
за планетата Земя , срещу които се изправя
цялото човечество!

На 16 април 2009 г.,  ние,  учениците от 26 СОУ “Йордан Йовков”,
освен почистването на училищния двор, засадихме и дръвчета,
с което се включихме в борбата срещу глобалното затопляне,
дължащо  се на замърсяването на атмосферата с вредни газове ( СО2 ).

Нека запомним факта, че едно дърво абсорбира 1 тон СО2 годишно!
Ние искаме чиста и зелена България !

 

 

 

Сайт поддръжка: И.Иванова