ОбоОбобщавайки опита на своята вековна история, днес 26. СУ „Йордан Йовков” се развива, като успешно съчетава традицията със съвременните постижения. Най-важната му цел е съхраняване на изконните български добродетели и развитието на учениците като пълноценни личности, способни да намерят своето място в съвременния свят.
Днес в училището се обучават 582 ученици от подготвителен до дванадесети клас. Въпреки различната си възраст всички споделят чувството за принадлежност към общността на 26-то училище и живеят сплотено и задружно заедно със своите учители и родители.
В подготвителния клас се обучават 5- и 6-годишни ученици, като се работи по програмата за 6-годишни. Според желанието на родителите обучението може да бъде полудневно (от 8,30 до 12,30 часа) и целодневно (от 8,30 до 17,00 часа). Освен учебните занятия се организират и различни празници, тържества, театрални пиеси и концерти, които дават възможност всяко дете да се изяви.
В началния етап (от 1. до 4. клас) работата се организира в полудневна или целодневна форма според желанието на родителите. За целия период на обучение в началния етап учениците учат в първа смяна от 8,30 до 12,40 часа (за по-големите до 13,30 часа). След обяд заниманията са до 18,00 часа.
Тази организация на обучение се запазва и в 5. клас, като началото на учебните занятия е в 7,40 часа и също е осигурена целодневна група до 18,00 часа. Учениците от 6. до 12. клас се обучават едносменно : сутрин от 7,40 часа.
За да гарантира пълноценното физическо развитие на децата и младите хора, училището осигурява столово хранене на обяд, училищен бюфет, както и безплатни подкрепящи закуски за учениците от подготвителните класове и от началния етап (1. – 4. клас). За същата възрастова група два пъти в седмицата се осигуряват пресни плодове и мляко. Осигурен е медицински кабинет и медицинска сестра. В училището има и частен зъболекарски кабинет, който работи със здравната каса.
Дворът на училището е голям, озеленен с повече от триста дървета, оформящи парково пространство. Създадени са спортни и детски площадки, които позволяват пълноценен отдих на открито. За най-малките е създадена и игротека, в която да разнообразяват времето за почивка.
Охраната на училището се осигурява от фирма „ЕГИДА – СОФИЯ” ЕАД, като физическата охрана е за времето от 6,30 до 19,30. Осигурено е видеонаблюдение и охрана със СОТ. 26.СУ „Йордан Йовков“ е ориентирано към съвременните тенденции в развитието на дигиталните технологии. От 3.клас се изучава учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“. В гимназиалния етап е избран профил „Софтуерни и хардуерни науки“, в който се осъществява прием от 2018 г. Гимназистите имат профилиращи предмети като: „Обектно ориентирано проектиране и програмиране“, „Структури от данни и алгоритми“, „Мултимедия“, „Обработване и анализ на данни“, „Дигитални технологии“ и др. Продължаваме и традицията с възпитаването на децата и учениците в областта на екологията. Всяка година организираме клубове по извънкласни дейности с екологична насока, както и различни мероприятия, посветени на екологията. Нашата общност е задружна и сплотена. Взаимоотношенията между учители, ученици и родители се базират на взаимно уважение, доверие и разбирателство. Свидетелство за това е работата на ателието за родители, което организираме всяка година, както и традиционните семейни празници в училищния двор, които се очакват от всички с голям интерес. Стараем се не само да обучаваме и възпитаваме децата, но и да им предоставяме възможност да натрупат практически знания и опит за професиите и живота. В нашето училище растат спокойни, знаещи, можещи и уверени в своите способности ученици.
Добрите резултати от обучението и възпитанието на учениците се дължат и на факта, че 26. СУ „Йордан Йовков” има силна училищна общност. Учениците, родителите и учителите работят заедно, с взаимно уважение и доверие, като винаги са готови да се подкрепят. Всички са сплотени около желанието да направят своето училище още по-хубаво, а децата и младите хора в него – още по-успяващи.бщавайки опита на своята вековна история, днес 26. СУ „Йордан Йовков” се развива, като успешно съчетава традицията със съвременните постижения. Най-важната му цел е съхраняване на изконните български добродетели и развитието на учениците като пълноценни личности, способни да намерят своето място в съвременния свят.
Днес в училището се обучават 582 ученици от подготвителен до дванадесети клас. Въпреки различната си възраст всички споделят чувството за принадлежност към общността на 26-то училище и живеят сплотено и задружно заедно със своите учители и родители.
В подготвителния клас се обучават 5- и 6-годишни ученици, като се работи по програмата за 6-годишни. Според желанието на родителите обучението може да бъде полудневно (от 8,30 до 12,30 часа) и целодневно (от 8,30 до 17,00 часа). Освен учебните занятия се организират и различни празници, тържества, театрални пиеси и концерти, които дават възможност всяко дете да се изяви.
В началния етап (от 1. до 4. клас) работата се организира в полудневна или целодневна форма според желанието на родителите. За целия период на обучение в началния етап учениците учат в първа смяна от 8,30 до 12,40 часа (за по-големите до 13,30 часа). След обяд заниманията са до 18,00 часа.
Тази организация на обучение се запазва и в 5. клас, като началото на учебните занятия е в 7,40 часа и също е осигурена целодневна група до 18,00 часа. Учениците от 6. до 12. клас се обучават едносменно : сутрин от 7,40 часа.
За да гарантира пълноценното физическо развитие на децата и младите хора, училището осигурява столово хранене на обяд, училищен бюфет, както и безплатни подкрепящи закуски за учениците от подготвителните класове и от началния етап (1. – 4. клас). За същата възрастова група два пъти в седмицата се осигуряват пресни плодове и мляко. Осигурен е медицински кабинет и медицинска сестра. В училището има и частен зъболекарски кабинет, който работи със здравната каса.
Дворът на училището е голям, озеленен с повече от триста дървета, оформящи парково пространство. Създадени са спортни и детски площадки, които позволяват пълноценен отдих на открито. За най-малките е създадена и игротека, в която да разнообразяват времето за почивка.
Охраната на училището се осигурява от фирма „ЕГИДА – СОФИЯ” ЕАД, като физическата охрана е за времето от 6,30 до 19,30. Осигурено е видеонаблюдение и охрана със СОТ. 26. 26.СУ „Йордан Йовков“ е ориентирано към съвременните тенденции в развитието на дигиталните технологии. От 3.клас се изучава учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“. В гимназиалния етап е избран профил „Софтуерни и хардуерни науки“, в който се осъществява прием от 2018 г. Гимназистите имат профилиращи предмети като: „Обектно ориентирано проектиране и програмиране“, „Структури от данни и алгоритми“, „Мултимедия“, „Обработване и анализ на данни“, „Дигитални технологии“ и др. Продължаваме и традицията с възпитаването на децата и учениците в областта на екологията. Всяка година организираме клубове по извънкласни дейности с екологична насока, както и различни мероприятия, посветени на екологията. Нашата общност е задружна и сплотена. Взаимоотношенията между учители, ученици и родители се базират на взаимно уважение, доверие и разбирателство. Свидетелство за това е работата на ателието за родители, което организираме всяка година, както и традиционните семейни празници в училищния двор, които се очакват от всички с голям интерес. Стараем се не само да обучаваме и възпитаваме децата, но и да им предоставяме възможност да натрупат практически знания и опит за професиите и живота. В нашето училище растат спокойни, знаещи, можещи и уверени в своите способности ученици.
Добрите резултати от обучението и възпитанието на учениците се дължат и на факта, че 26. СУ „Йордан Йовков” има силна училищна общност. Учениците, родителите и учителите работят заедно, с взаимно уважение и доверие, като винаги са готови да се подкрепят. Всички са сплотени около желанието да направят своето училище още по-хубаво, а децата и младите хора в него – още по-успяващи.