Учебен план подготвителна група за учебната 2023/ 2024

Училищен учебен план за 1. а клас

Училищен учебен план за 1. б клас

Училищен учебен план за 1. в клас

Училищен учебен план за 2. а клас

Училищен учебен план за 2. б клас

Училищен учебен план за 2. в клас

Училищен учебен план за 3. а клас

Училищен учебен план за 3. б клас

Училищен учебен план за 3. в клас

Училищен учебен план за 4. а клас

Училищен учебен план за 4. б клас

Училищен учебен план за 4. в клас

Училищен учебен план за 5. а клас

Училищен учебен план за 5. б клас

Училищен учебен план за 6. а клас

Училищен учебен план за 6. б клас

Училищен учебен план за 6. в клас

Училищен учебен план за 7. а клас

Училищен учебен план за 7. б клас

Училищен учебен план за 8. а клас

Училищен учебен план за 9. а клас

Училищен учебен план за 10. а клас

Училищен учебен план за 11. а клас

Училищен учебен план за 12. а клас