Консултации родители
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 17,00
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Понеделник 17,00
Пролетка Николова Български език и литератураЧетвъртък 17,00
Даниела Спасова Български език и литература Понедлник 10,20
Ива Чалева Български език и литература Вторник 17,00
Илияна Балачева Английски език Вторник 8,20
Петя Младенова Английски езикВторник 9,10
М. Драганова Английски език понеделник 8,30
А. Тончева Руски езикСряда12,00
Добромира Янева Математика Вторник 08,30
Елена Йорданова Математика Сряда12,00
Стефан Томов Информационни технолгииЧетвъртък 17,00
Кунка Йорданова Информационни технолгии, информатика Четвъртък 12,00
Ана Тодорова Информационни технолгииВторник 11,00
Антон АнтоновИнформатикаСряда12,40
Даниила АравИнформационни технолгии
Четвъртък14,20
Меглена Комарова История и цивилизацияСряда 09,20
Елена Търгова География и икономика Петък 09,20
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Понеделник 13,30
Ц. Цонева Музика Петък 14,20
Е. Станева Изобразително изкуство Понеделник 10,20
Анжела Цонева Технологии Понедлник 11,00
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Понедлник 14,20
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Срдяа8,30
Ктрин ЗаневаФизическо възпитание и спорт
Понедлник14,20
Диана Първанова  Подг. група Понеделник 8,00
Виолета Коцева Начален учителПонедлник 08,00
Аксиния Радичкова Начален учител Четвъртък 12,30
Даниела СтефановаНачален учител
Вторник08,30
Деница Антова Начален учител Сряда 12,00
Силвия Петрова Начален учител Четвъртък08,30
Олга Асенова Начален учител Четвъртък 08,00
Марияна Якимова Начален учителСряда  08,00
Кристина Тодорова Начален учител Петък 08,30
Полина Василева Начален учител Вторник 08,30
Галина Илиева Начален учител Вторник 08,30
Нина Димитрова Начален учител Четвътък 08,30
Л. Йораднова Начлен учител Понеделник 08,30