Консултации ученици
Преподавтел Предмет Ден Час
Елка Велкова Български език и литература Вторник 12,40
Вяра Ненчева Икономически дисциплини, философия Понеделник 13,00
Пролетка Николова Български език и литература Понеделник 12,50
Даниела Спасова Български език и литература Четвъртък 13,30
Ива Чалева Български език и литература Вторник 14,00
Илияна Балачева Английски език Понедлник 12,40
Петя Младенова Английски език Четвъртък 12,40
Милена Драганова Английски език понеделник 14,00
Аксния ТончеваРуски езикПонеделник12,40
Добромира Янева Математика Сряда  12,30
Елена Йорданова Математика Четвъртък 13,30
Стефан Томов Информационни технолгии Вторник 13,30
Кунка Йорданова Информационни технолгии, информатика Четвъртък 13,00
Ана Тодорова Информационни технолгии Четвъртък 12,40
Антон АнтоновИнформатикаСряда12,40
Даниила АравИнформационни технолгии
Понеделник13,30
Меглена Комарова История и цивилизация Петък 13,30
Елена Търгова География и икономика Петък
13,30
Владимир Власаков Физика и астрономия, човекът и природата Вторник 13,30
Ц. Цонева Музика Четвъртък 14,20
Емилия Станева Изобразително изкуство Вторник 13,30
Анжела Цонева Технологии Вторник 12,50
Надежда Карабельова Физическо възпитание и спорт Понеделник 14,20
Ивайло Доков Физическо възпитание и спорт Сряда 08,30
Виолета Коцева Начален учител Петък 12,00
Аксиния Радичкова Начален учител Сряда 12,30
Даниела СтефановаНачален учител
Сряда13,00
Деница Антова Начален учител Четвъртък 12,40
Силвия Петрова Начален учител Понеделник 13,00
Олга Асенова Начален учител Понеделник 12,40
Марияна Якимова Начален учител Четвъртък 13,30
Кристина Тодорова Начален учител Петък 12,40
Полина Василева Начален учител Петък 12,40
Галина Илиева Начален учителЧетвъртък13,00
Нина Димитрова Начален учител Вторник 13,00
Л. Йораднова Начлен учител Петък 12,50