График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 г.

Прием за 2023/ 2024 учебна година

Първи клас

Начален етап на основното образование (I – IV клас):

На основание чл. 44, ал. (1) от Наредба №10 / 1.09.2016г, във връзка с осъществяването на училищен план - прием за 2023/ 2024 учебна година е утвърден следния план - прием:

Първи клас - 3 паралелки  по 24 ученика.

Основните предмети, които се изучават в начален етап, са български език и литература, английски език, математика, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, информационни технологии и физическо възпитание и спорт.
Обучението е целодневно, като сутрин са разположени основните часове, а следобедът е определен за самоподготовка, занимания по интереси и физическа активност.
Обучението по английски език, информационни технологии и физическо възпитание и спорт се провежда от правоспособни учители по тези предмети. Останалите часове се водят от висококвалифицирани и опитни начални учители.

Училището създава  и поддържа стимулираща и подкрепяща образователна среда, насърчаваща развитието на учащите.