Прием за 2024 / 2025 учебна година

Прием в пети клас

Прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас):

На основание чл. 44, ал. (1) от Наредба №10 / 1.09.2016г, във връзка с осъществяването на училищен план - прием за 2024/ 2025 учебна година е утвърден следния план - прием:
  • Пети клас - до запълване на свободните места за 3 паралелки по 26 ученици от 16.06.2024 г. до 14.09.2024г.
Обучението се извършва, съобразно училищния учебен план.

В пети клас обучението е целодневно, като основните часове са сутрин, а следобедът е посветен на самоподготовка, занимания по интереси и физическа активност.
В 6. и 7.  клас обучението се осъществява едносменно - сутрин.