Моят зелен училищен двор...

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, ...

  • Дата на събитието 22 Април 2023 19:42 Публикувана: 15.05.2023

Полицентрично инспектиране

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите корени са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което ...

  • Дата на събитието 25 Април 2023 09:41 Публикувана: 27.04.2023

Състезание по правопис

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, ...

  • Дата на събитието 29 Април 2023 13:53 Публикувана: 29.04.2023