Прием за 2024/2025 учебна година

Прием в 7 клас - профил Софтуер и хардуер на науката - курс Английски език


През 2024/2025 учебна година 26. СУ „Йордан Йовков” започва прием в паралелна програма с профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език.

Условия за прием:
      - успешно завършен 7 клас и издадено свидетелство за основно образование;
      - участие в официалния държавен план-прием за 8 клас за учебната 2024/2025 г.;

Учебни предмети: 2 х оценки от тест по български английски език и литература + 2 х оценки от тест по математика + оценка от свидетелство за основно образование по чужд език + оценка от удостоверение по компютърно моделиране и информационни технологии.

Приемни дейности за ученици от 7 клас