За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Извънкласни дейности
Проекти
 

БУНТЪТ


Бунтът - това е израз на желанието за промяна, на мечтата за едно по-добро, по-светло бъдеще, в което всяко нещо ще има своето определено място. Бунтът, това е на-чинът човек да заяви позицията си, да направи разликата между безразличието и защитата на една кауза.
Аз съм за бунта и бих участвала в него, бих застанала зад идеята за промяна, бих се изправила редом  с всички...
Вероятно това е и което трябва да направи българският народ срещу една неадекватна власт. Трябва да стане на крака, да извика силно, защото гласът на 7 милиона българи е по-силен от този на 300 човека, които и в по-голямата си степен не се събират винаги на едно място.                                        
Според мен наистина нещо трябва да се промени. Трябва да се промени нагласата на хората към самата промяна.
Аз виждам смисъл в бунта, аз бих участвала в него, макар че не бих оправдала пред себе си невинни жертви, дори те да са за една кауза, дори да се превърнат в част от всички, жертва на боговете на промяната и бунта, чиято кръв ще положи основите на едно ново бъдеще за всички ни…
Съвременната революция отрича всяка ценност, а самата тя се счита за ценностно съждение. Чрез нея човек желае да властва над света. Но защо, след като всичко на този свят е безсмислено? Унищожението на  човека е само начин за утвърждаването му.
Бунтът е езикът на нечутите...
Не бях и не съм против учителите да взимат добри заплати, но не е редно всяко професионално съсловие да протестира за себе си, искам хората, всички ние да стачкуваме против новите кражби, защото в България стана непоносимо да се живее и всички покорно да се съгласяваме.
Крайно време е някой да ни чуе и то не просто някой, а тези, които трябва...

The End...  

Магдалена Цонева 9а кл.