За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Извънкласни дейности
Проекти

График за тренировки в голям салон

Тренировки волейбол:

 четвъртък от 11 ч до12 ч

Тренировки баскетбол:

 петък от 12 ч до 13 ч

 

Клуб  баскетбол :

понеделник  четвъртък  18.30 ч ;

сряда 18.30ч -19.45 ч.

 

 

График за тренировки в малък салон

Бойнбни изкуства

вторник  и  петък от 18.30 ч до 20 ч

Семиконтакт – бокс:

 понеделник, вторник и четвъртък от 19.30 ч до 20.30 ч