За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Проекти

Управление на проекти с OPENPROJ

  • Проектът е уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и контролирани задачи с начална и крайна дати, предприети за достигането на цел и съответстващ на конкретни изисквания, които включват ограничения по време, ресурси и финансови средства.
  • Процесът е система от дейности, която използва ресурси за преобразуване на входните елементи в изходните
  • По своята същност управлението на проектите представлява съвкупност от умения и инструменти, които ви помагат да предвидите и контролирате резултата от усилията, предприети с някаква цел от вашата фирма.

 

Запознаване с OPENPROJ

С OpenProj може да отваряте и записвате файлове създадени в Microsoft Project.
В OpenProj разполагате с много потребителски полета. Разгледайте ги натиснете с десния бутон на мишката върху заглавията на таблиците.
Може да свържете календар към задачи, ресурси и проекти за да се вземат предвид почивните дни при планирането.
В уеб има чудесни източници на информация за управление на проекти. OpenProj е много близък до съществуващи комерсиални продукти.
За да изтриете задача натиснете с десния бутон в заглавието на реда за меню с опции.
Ако натиснете F1 ще получите помощна информация за елемента под курсора.
С десния бутон на мишката може да натиснете върху диаграмата на Гант, клетките, заглавията и в десния-ляв ъгъл на таблиците за да използвате контекстно-зависимите менюта за промяна на изгледа. 
Хистограмите и графиките са динамични и зависят от задачите които сте избрали в горния изглед.
Може да редактирате директно диаграмата на последователностите (PERT диаграма).
Може да използвате операциите за влагане на задачи дефинирайки йерархия. Това ще рефлектира и на изгледа за разбивка на работата.
С мишката може да свързвате, разширяване, приключвате, премествате и разделяте задачи.
Обикновено за връзка между задачите се ползва подразбиращата се FS (Свърши за да започне). Понякога може да потрябва SS (Започни за да започне) и FF (Свърши за да свърши), а SF (Започни за да свърши) е много рядко приложимо. Може да променяте типа на връзката кликвайки върху нея. Може да задавате и изместване.
Винаги е добра идея да запазвате редакции на проекта. OpenProj може да запише до 11, които може да показвате като диаграма на Гант или да ги използвате за анализ на рентабилност.
Може да коригирате обхвата на печата с мащабиране на страницата, оразмеряване и скриване на колони. Използвайте прегледа преди печат за проверка.

изтеглете програмата

Задача 1.
Основите на една сграда се състоят от 4 секции. Технологичните операции за изграждането на всяка секция са:
-изкопаване на легло  за основата;
-монтаж на арматурна конструкция;
-изливане на бетона.
Изкопните работи могат да се извършват само на една секция едновременно от 2 души за 8 часа. Същото се отнася за изливането на бетон. Арматурата се полага за 2 дни от 2 души.

1. Определяне на длъжностите на участниците в проекта:

  • Ръководител на проекта
  • Човешки ресурси

2. Изготвяне на мрежовия график.

Наименование на дейността

Изпълнител

Продължителност

Начално събитие

Крайно събитие

1

Изкопаване на легло  за основата1 секция

Димитър Иван

1 ден

Начало

завършване изкоп 1 

2

Изкопаване на легло  за основата 2 секция               

Димитър Иван

1 ден

начало изкоп 2

завършване изкоп 2

3

Изкопаване на легло  за основата 3 секция               

Димитър Иван

1 ден

начало изкоп 3

завършване изкоп 3

4

Изкопаване на легло  за основата 4 секция               

Димитър Иван

1 ден

начало изкоп 4

завършване изкоп 4

5

Монтаж на арматурна конструкция

Димитър Иван

4 дни

начало арматурна работа

завършване арматурна работа

6

Изливане на бетона 1 секция

Димитър Иван

1 ден

Начало1 изливане

Край 1 изливане 

7

Изливане на бетона 2 секция

Димитър Иван

1 ден

Начало2 изливане

Край 2 изливане 

8

Изливане на бетона 3 секция

Димитър Иван

1 ден

Начало 3изливане

Край 3 изливане 

9

Изливане на бетона 4 секция

Димитър Иван

1 ден

Начало4 изливане

Край 4 изливане 

Край

3. Изготвяне на плана на проекта.

Наименование на дейността

Изпълнител

Продължителност

Начална дата

Крайна дата

1

Изкопаване на легло  за основата1 секция               

Димитър Иван

1 ден

12-3-13 8:00

12-3-13 17:00        

2

Изкопаване на легло  за основата 2 секция               

Димитър Иван

1 ден

12-3-14 8:00

12-3-14 17:00        

3

Изкопаване на легло  за основата 3 секция               

Димитър Иван

1 ден

12-3-15 8:00

12-3-15 17:00        

4

Изкопаване на легло  за основата 4 секция               

Димитър Иван

1 ден

12-3-15 8:00

12-3-15 17:00        

5

Монтаж на арматурна конструкция

Димитър Иван

4 дни

12-3-16 8:00

12-3-21 17:00

6

Изливане на бетона 1 секция

Димитър Иван

1 ден

12-3-22 8:00

12-3-22 17:00        

7

Изливане на бетона 2 секция

Димитър Иван

1 ден

12-3-23 8:00

12-3-23 17:00        

8

Изливане на бетона 3 секция

Димитър Иван

1 ден

12-3-26 8:00

12-3-26 17:00        

9

Изливане на бетона 4 секция

Димитър Иван

1 ден

12-3-27 8:00

12-3-27 17:00        

решение на задача 1

Задача 2.
Да се състави мрежов модел на програма за социологическо проучване на донаборници. Дейностите, необходимото за тях време и зависимостите им са следните:
1) изработване на анкети - 7 дни;
2) обучение на сътрудници - 2 дни;
3) избор на анкетираните лица - 4 дни;
4) изпращане на анкети на тези лица – 3 дни;
5) анализ на получените резултати – 2 дни.
Дейността 4 не може да започне преди дейността 3, която пък не може да започне преди дейността 2. Дейността 5 не може да започне преди дейността 4.
Да се намери най-краткия срок за изпълнение на програмата.